Show simple item record

dc.contributor.advisorHem, Leif Egil
dc.contributor.authorAarvik, Mathea Skavhellen
dc.contributor.authorBehzadzadeh, Mitra
dc.date.accessioned2019-08-23T08:45:14Z
dc.date.available2019-08-23T08:45:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609916
dc.description.abstractDe siste årene har oppmerksomheten rundt bærekraftsproblemet tiltatt både i Norge og resten av verden. Ettersom bedrifter har spilt en stor rolle i utviklingen av problemet, er de ansvarlig for å redusere egne negative eksternaliteter på samfunn og miljø. En av de største industriene i Norge, og som dermed har stor innvirkning på bærekraftsproblemet, er dagligvarebransjen. Med bakgrunn i dette har formålet med masterutredningen vært å gi oppdatert innsikt om bærekraftsutfordringer dagligvarebransjen står overfor, og hvordan disse kan reduseres ved hjelp av forretningsmodellinnovasjon. For å kunne redusere bærekraftsproblemet og oppnå lønnsomhet er det sentralt at vesentlige problemer løses. Vi har derfor gjennomført en vesentlighetsanalyse. Gjennom en rangeringsbasert delphistudie har vi identifisert de mest vesentlige bærekraftsutfordringene bransjen står overfor i dag. Et ekspertpanel bestående av 15 bærekraftseksperter fra dagligvarebransjen har bidratt gjennom fasene idémyldring, reduksjon og rangering. Siste fase resulterte i en liste over de mest vesentlige bærekraftsutfordringene i bransjen, hvor følgende utfordringer ble rangert høyest: 1. Høyt forbruk av ressurser 2. Matsvinn 3. Lineær økonomi Grunnet bærekraftsproblemets kompleksitet påvirker flere av utfordringene hverandre, i tillegg til at de er overlappende. Blant annet vil reduksjon av matsvinn og overgang til en mer sirkulær økonomi, redusere bransjens ressursbruk. Én løsning kan dermed redusere flere utfordringer. En mulig løsning for å redusere bærekraftsproblemet er bærekraftig forretningsmodellinnovasjon. Vi har derfor diskutert både inkrementelle og større innovasjoner av dagligvareaktørenes forretningsmodeller, som kan redusere de tre mest vesentlige bærekraftsutfordringene. En sentral faktor vil være samarbeid og allianser på tvers av verdikjeder og samfunn. I tillegg er det avgjørende at holdning-atferd-gapet lukkes for å gjøre forbrukerne mer åpen for bærekraftig atferd.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.titleEn vesentlighetsanalyse i norsk dagligvarebransje : en studie av de mest vesentlige bærekraftsutfordringene i bransjen, og hvordan forretningsmodellinnovasjon kan redusere dissenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record