Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Gunnar A.
dc.contributor.authorEmdal, Nicholas Sogge
dc.contributor.authorJohnsen, Linn Emilie
dc.date.accessioned2019-08-26T08:29:40Z
dc.date.available2019-08-26T08:29:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610930
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven var å beregne egenkapitalverdien til Grieg Seafood ASA, og videre komme frem til et endelig verdiestimat på selskapet sin aksje per 31.12.2018. I hovedsak benyttet vi oss av en fundamental verdsettelsesmetode, som går ut på å verdsette selskapet gjennom å beregne nåverdien til selskapets fremtidige kontantstrømmer. Vi supplerte med en komparativ verdsettelse, som representerer en markedsbasert tilnærming. Grunnlaget for den fundamentale analysen skapte vi gjennom en strategisk regnskapsanalyse der vi undersøkte historisk lønnsomhet og økonomiske forhold som påvirker selskapet. Vi kombinerte dette med strategiske analyser som ga innsikt i makro-, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Dette ga oss et godt grunnlag bestående både av kvantitative og kvalitative data. Fra den strategiske regnskapsanalysen fant vi at Grieg Seafood var i besittelse av en strategisk fordel på 8.9% i perioden 2012 til 2018. Dette skyldes en stor bransjefordel på 15.8%. Grieg Seafood hadde også en ressursulempe på 10.7%. Vi går ut ifra at bransjefordelen primært skyldes konsesjonssystemet og fordelaktige makroutviklinger. Etter den strategiske regnskapsanalysen brukte vi innsikten vi opparbeidet oss til å utvikle et fremtidsregnskap med tilhørende fremtidskrav for perioden 2019 til 2030 for Grieg Seafood. Videre gjennomførte vi den fundamentale verdsettelsen ved å diskontere de fremtidige kontantstrømmene med tilhørende fremtidskrav gjennom egenkapitalmetoden og selskapsmetoden. Vi gjennomførte en konvergeringsprosess og kom frem til et verdiestimat på 106 kroner i vår fundamentale verdsettelse. For å se hvordan usikkerheten rundt prediksjonene i fremtidsregnskapet påvirker verdiestimatet valgte vi å gjennomføre en Monte Carlo simulasjon i vår sensitivitetsanalyse. Vi supplerte deretter med en komparativ verdsettelse og kom frem til et verdiestimat på 123.73 kroner. Da vi ser både fordeler og ulemper med både den fundamentale- og komparative verdsettelsen valgte vi å vekte de med henholdsvis 75% og 25% for å komme frem til vårt endelige verdiestimat. Vårt endelige verdiestimat på egenkapitalen til Grieg Seafood ASA per 31.12.2018 er 110 kroner per aksje. Dette resulterer i en hold-anbefaling av aksjen i henhold til vår handlingsstrategi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleGrieg Seafood ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record