Show simple item record

dc.contributor.advisorGrytten, Ola Honningdal
dc.contributor.authorHansen, Emma-Marie
dc.contributor.authorStange, Kristine Valen
dc.date.accessioned2019-08-26T10:11:01Z
dc.date.available2019-08-26T10:11:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610963
dc.description.abstractDe siste årene har man sett en økning i antall lokalt eide selskaper i Ålesundsregionen som har flagget ut eierskapet til utenlandske og eksterne norske aktører. Denne utviklingen finner man også i den maritime klyngen, den marine klyngen og møbelklyngen. Formålet med utredningen er å analysere hvilke konsekvenser dette har medført. I tillegg vil utredningen analysere hva som må til ved og etter utflagging av eierskap for å beholde den lokale driften. Datagrunnlaget som er benyttet for å analysere dette er syv semistrukturerte dybdeintervju med representanter fra næringslivet i Ålesundsregionen og en egenprodusert database (EK-database). I den første delen av analysen konkluderer utredningen med at konsekvensene knyttet til utflagging av eierskap er sammensatt og ulik for de tre klyngene. I den maritime klyngen har enkelte selskaper lagt ned store deler av den lokale driften. Til tross for dette finner utredningen at eksternt eierskap samlet sett har bidratt til økt aktivitetsnivå i den maritime klyngen. Eksternt eierskap har også økt det lokale aktivitetsnivået i den marine klyngen. Dette skyldes i stor grad kapitaltilførsel og kompetanseoverføring fra ny ekstern eier. I møbelklyngen har derimot det eksterne eierskapet ført til redusert aktivitetsnivå. En annen observert konsekvens er at den frigitte kapitalen etter utflaggede eierinteresser til en viss grad benyttes til å videreutvikle nytt regionalt næringsliv i regionen. I tillegg finner utredningen at eksternt eierskap har ført til økt mangfold i selskapenes styrer og ledergrupper. I den andre delen av analysen kartlegger utredningen forhold som øker sannsynligheten for å beholde lokal drift etter utflaggede eierinteresser. For det enkelte selskap inkluderer dette tilfredsstillende lønnsomhet, løfter fra oppkjøper/overtakende selskap om fortsatt lokal drift og unik lokal kompetanse innad i selskapet. Inkludering av immobile anleggsmidler lokalisert i Ålesundsregionen som del av det overførte eierskapet vil også øke sannsynligheten for å beholde lokal drift. Videre vil ikke utflagging av eierskap til eksterne norske aktører, lokale i styret til oppkjøpt/overdragende selskap eller det at lokale eiere er med videre på eiersiden øke sannsynligheten for å beholde lokal drift. På klyngenivå vil den lokale kompetansen i klyngene være avgjørende for å beholde lokal drift i etterkant av utflaggede eierinteresser. For å beholde og tiltrekke kompetent arbeidskraft i klyngene er det viktig å styrke den lokale kompetansebyggingen og øke Ålesundsregionens attraktivitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleUtflagging av eierskap i næringsklynger : Ålesundsregionen som casenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record