Show simple item record

dc.contributor.advisorGjesdal, Frøystein
dc.contributor.authorNyberg, Ariane Solbakken
dc.contributor.authorSandblost, Kristin Elisabeth Thue
dc.date.accessioned2019-08-26T10:51:59Z
dc.date.available2019-08-26T10:51:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610981
dc.description.abstractMasterutredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av NorgesGruppen. Formålet med utredningen er å estimere egenkapitalverdien per 31.12.2018. Utgangspunktet er fundamental verdsettelsesmetode. Som supplement til den fundamentale metoden blir det gjennomført en komparativ verdsettelse. Utredningen starter med en presentasjon av NorgesGruppen, bransjen og konkurrentene. Deretter redegjøres det for verdsettelsesmetoder og valg av verdsettelsesteknikk. Vi gjennomfører så en strategisk analyse av bransjen og selskapet. Det avdekkes at den største fordelen til NorgesGruppen stammer fra stordriftsfordeler i innkjøp og distribusjon. Analysen av bransjen og eksterne forhold viser at den største trusselen mot bransjens lønnsomhet er potensielle myndighetsinngrep for å fremme konkurranse. Vi omgrupperer så regnskapet og balansen, før vi utfører en regnskapsanalyse hvor risiko og lønnsomhet analyseres. Analyseperioden er satt fra 2012 til 2018. Lønnsomhetsanalysen støtter funnene fra den strategiske analysen. Vi finner en samlet strategisk fordel på 10,3%, som hovedsakelig består av en driftsfordel. Den strategiske analysen og regnskapsanalysen danner grunnlag for forventet fremtidsregnskap og fremtidskrav i perioden 2019 til 2030. Basert på denne utarbeidelsen utfører vi en fundamental verdsettelse som gir et verdiestimat på 47 167 MNOK. Vi supplerer den fundamentale verdsettelsen med en komparativ verdsettelse. Endelig verdiestimat på egenkapitalen beregnes ved å vekte den fundamentale metoden med 75% og den komparative med 25%. Vi får da et verdiestimat på egenkapitalen til NorgesGruppen på 44 345 MNOK. Fordelt på 40 millioner aksjer utgjør det kr. 1109 per aksje.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleNorgesGruppen ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record