Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerksund, Petter
dc.contributor.authorRasmussen, Kristian
dc.contributor.authorRieber, Carl August
dc.date.accessioned2019-08-26T12:18:43Z
dc.date.available2019-08-26T12:18:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611031
dc.description.abstractFormålet med utredningen er å bidra til økt innsikt angående beslutningen om å valutasikre for en norsk investor med utgangspunkt i det norske markedet for passivt forvaltede aksjefond. Ved hjelp av intervjuer av aktører i bransjen belyses det hvordan valutasikring gjennomføres i praksis og hvilke kostnader som oppstår. Videre foretas en prestasjonsvurdering for å se nærmere på hvordan et utvalg valutasikrede aksjefond har prestert i en historisk sammenheng. Dette gjøres med å sammenligne fire av KLP sine valutasikrede fond opp mot fire tilsvarende ikke-valutasikrede fond i perioden oktober 2006 til januar 2019. Aksjebeholdningen til de to sammenlignbare fondene vil til enhver tid være identiske. Deretter gjennomføres det en regresjonsanalyse for å undersøke om de valutasikrede fondene har levert en signifikant mer- eller mindreavkastning utover sitt respektive ikke-valutasikrede fond. Til slutt analyseres det hvorvidt et valutasikret fond har medført en høyere volatilitet enn sitt sammenlignbare fond. Kostnadene ved valutasikring kan primært deles inn i fire komponenter: transaksjonskostnader, kontantbeholdning, forvaltningshonorar og utsatt skatt. Kostnadene kan være vanskelig å estimere og vil variere over tid men fremstår som relativt høye sett i forhold til forvaltningshonoraret og kostnaden for ikke-sikrede fond. Under prestasjonsvurderingen kommer de sikrede fondene dårligst ut for samtlige av prestasjonsmålene som benyttes. Historisk har de sikrede fondene medført en betydelig nedsiderisiko når markedet går som verst. I regresjonsanalysen finner vi ingen signifikant mer- eller mindreavkastning for de sikrede fondene. Derimot har tre av fire sikrede fond levert en signifikant høyere volatilitet i perioden. Ut ifra våre funn konkluderer vi med at det ikke har vært gunstig å valutasikre for en norsk investor i analyseperioden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleValutasikring i norske passivt forvaltede aksjefond : valutasikring i norske passivt forvaltede aksjefond, er det nødvendig?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record