Show simple item record

dc.contributor.advisorBragelien, Iver
dc.contributor.authorBruder, Joakim Myklestad
dc.contributor.authorWilberg, Thomas
dc.date.accessioned2019-08-28T09:01:46Z
dc.date.available2019-08-28T09:01:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611343
dc.description.abstractOperatørbransjen på norsk sokkel har de siste årene vært preget av betydelige omveltninger. Oljeprisfallet i 2014 førte til en vesentlig reduksjon i operatørenes omsetning, som har bidratt til økt kostnadsbevissthet i bransjen. Som en konsekvens av lavere lønnsomhet, har selskapene vært tvunget til å øke fokuset på nye teknologiske løsninger for å oppnå høyere effektivisering og utnyttelse av petroleumsreservoarer. Lavere lønnsomhet har også ført til at antall aktører i bransjen er blitt redusert, som delvis skyldes økt konsolidering. Identifisering av lønnsomhetsdrivere i operatørbransjen er dermed av stor betydning. Utredningens formål har vært å avdekke hvilke forhold som er vesentlig for lønnsomheten i olje- og gassbransjen på norsk sokkel, og gjøre rede for hva som kan forklare lønnsomhetsvariasjoner på tvers av aktørene. For å besvare problemstillingen tar utredningen utgangspunkt i både kvantitative og kvalitative analyseteknikker, med hovedvekt på bruk av regresjonsanalyse. Studien tar for seg de 11 største olje- og gassoperatørene på norsk sokkel i 2018, og har en tidshorisont som strekker seg fra 2007 til 2017. Studien har vist at det foreligger betydelige lønnsomhetsforskjeller på tvers av operatørene på norsk sokkel. Lokalisering av utvinningslisenser har vist en signifikant sammenheng med variasjon i lønnsomhet, der høy andel utvinningslisenser i Barentshavet gir en negativ effekt på lønnsomheten. Videre har analysen vist at selskaper med høy eierandel i elefantfelt, presterer bedre sammenlignet med øvrige selskaper i utvalget. Erfaring i form av alder har også vist å være lønnsomt. Dette kommer hovedsakelig som følge av betydelige forskjeller i kostnadsstruktur, der nyetablerte selskaper presterer dårligere enn de etablerte. I tillegg har vi sett at operatørselskapene oppnår en diversifiseringseffekt gjennom økt kompleksitet i produktutvalget. Store deler av variasjonen i lønnsomhet har vist å komme av selskapsspesifikke forhold som ikke fanges opp av de overnevnte faktorene. I tillegg har eksogene makroøkonomiske variabler vist å ha en moderat påvirkning på selskapenes lønnsomhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleLønnsomhet i olje- og gassbransjen : en studie av lønnsomhetsdrivere i operatørbransjen på norsk sokkelnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record