Show simple item record

dc.contributor.advisorIden, Jon
dc.contributor.authorNyholt, Enja Henriette
dc.contributor.authorEgenæs, Oda Wågsæther
dc.date.accessioned2019-08-29T13:00:18Z
dc.date.available2019-08-29T13:00:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611673
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har utforsket hva det innebærer å digitalt transformere en virksomhet gjennom en casestudie av Finance & Control–funksjonen (F&C) i Equinor. Norge har lenge blitt ansett for å være et av verdens mest digitale land, men i 2016 falt Norge fra andre til femteplass på DESI-indeksen som måler EU-landene på digital infrastruktur. Samtidig peker forskere på at litteraturen fortsatt er fragmentert og bærer preg av manglende modenhet. Det mangler en helhetlig forståelsene av fenomenet og en realistisk beskrivelse av hva digital transformasjon innebærer. Man ser et fremvoksende behov for å studere fenomenet også i praksis, og studier peker på at virksomheter finner det utfordrende å forstå implikasjonene av det å begi seg ut på en digital transformasjon, og dermed bevege seg fra ide til gjennomføring. Denne studien baserer seg på et svært omfattende datagrunnlag og dens bidrag er en trestegsmodell for digital transformasjon som tar for seg hva fenomenet kan innebære, og gjør masteroppgaven svært aktuell både i teori og praksis. Gjennom en iterativ analyse av nøkkeltemaer, basert på trender i datakildene, finner vi at den digitale utviklingen i F&C har gått gjennom tre faser. I den første fasen er fokuset på utviklingen av en digital kjerne. I den påfølgende fasen settes digitale ambisjoner som testes gjennom prøving og feiling, og som bidrar til å øke virksomhetens digitale modenhet. I transformasjonens siste fase har man oppnådd en digital modenhet som gjør virksomheten i stand til å foreta en rettet strategisk, kulturell og kompetansemessig reorientering. Først da er virksomheten digitalt transformert, men videre kreves det kontinuerlig arbeid. Studien finner dermed at det viktigste en virksomhet gjør er å sørge for at ledelsen tar eierskap over den digitale transformasjonen, samt å utvikle virksomhetens digitale modenhet. Trestegsmodellen bidrar med en alternativ måte å forstå hva digital transformasjon innebærer for et bredere spekter av virksomheter. Studien finner at det kanskje har vært et for høyt fokus på at en digital transformasjon resulterer i en omforming av forretningsmodellen. Dette kan virke uoppnåelig for blant annet offentlige og halvprivate selskaper, som har blitt viet mindre oppmerksomhet i forskningen, og kan dermed bidra til språkutfordringer. Fenomenet kan også forstås som summen av alle digitaliseringstiltak i en virksomhet over tid. Vi mener derfor at summen av det funksjonen har vært og skal gjennom bør tilsi at de etter hvert kan regnes for å være digitalt transformert, selv om F&C ikke er digitalt transformert i ordets fulle betydning i henhold slik det beskrives av forskning i dag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleDigital transformasjon : en dybdestudie av finance & control-funksjonen i Equinornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record