Show simple item record

dc.contributor.advisorRøsok, Kjell Ove
dc.contributor.authorBjerkfelt, August Lossius
dc.contributor.authorHansen, Eivind
dc.date.accessioned2019-08-30T08:07:02Z
dc.date.available2019-08-30T08:07:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611760
dc.description.abstractFor oppdrettsselskaper er varelageret en stor og viktig eiendel. Før IFRS ble innført som regnskapsspråk for norske børsnoterte selskap, var vurderingen av varelageret forholdsvis enkel. Varelageret skulle regnskapsføres til historisk kost, noe som førte til minimale vurderingsforskjeller mellom selskapene. Etter IFRS ble lovpålagt, endret vurderingsformen seg fra historisk kost til virkelig-verdi. Varelageret for biologiske eiendeler etter IAS 41 - Landbruk i lakseoppdrettsbransjen er hovedsakelig bestående av laks i utviklingsfasen. Det ble opprettet standarder i bransjen på når virkelig-verdi skulle anvendes i fiskens utviklingsfase. Siden fullvoksen laks utgjør betydelig mer av volumet enn fisk i tidlig utviklingsfase, blir mesteparten av varelageret for biologisk eiendel vurdert til virkelig-verdi. En av de mest sentrale faktorene som påvirker virkelig-verdi-justering, altså forskjellen mellom historisk kost og virkelig-verdi av varelageret, er lakseprisene. Regnskapsreglene etter IFRS 13 påpeker at en skal bruke et aktivt marked som vurderingsgrunnlag. Siden laks under utvikling ikke har nådd sin slakteklare størrelse, skal en bruke fremtidige markedspriser, hvis tilgjengelige. Flere av de største aktørene i lakseoppdrettsbransjen sier i dag at de anvender forward-kontrakter i vurderingen. Dette har derimot ikke vært tilfellet i hele tidsrommet 2006-2018, som er analyseperioden i oppgaven. Andre selskaper utgir lite informasjon om hvilke priser de anvender i vurderingsarbeidet. For å nærmere undersøke lakseprisenes betydning på virkelig-verdi-justering av varelageret for biologiske eiendeler, har vi analysert et utvalg av norske lakseoppdretts-selskaper. Analysen vår tyder på at forward-priser ett kvartal frem i tid, i form av Fish Pool sine forward-beregninger, som har den største påvirkningen på justeringen. Analysen er gjennomført mot spotpriser for norsk laks for inneværende og forrige kvartal, hentet fra Fish Pool Index for spotpriser. Det er forskjeller i hvor stor påvirkning lakseprisene har for de analyserte selskapene, noe som tyder på forskjeller i bransjen. For ett av de seks analyserte selskapene var det derimot spotpriser i inneværende periode som var av størst betydning for justeringen. Vi har også testet kvartal-spesifikke forhold som har innvirkning på justeringen. Resultatene fra testene indikerte ingen signifikant betydning for kvartalenes effekt. Bransjen har utviklet seg kraftig det siste tiåret, og forward-kontrakter har blitt standarden for verdivurdering av varelageret. Analysen i denne oppgaven tyder på at forward-priser har vært av størst betydning i hele perioden med virkelig-verdi etter IFRS.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleLaksepris og virkelig-verdi-justering : en undersøkelse av lakseprisenes påvirkning på virkelig-verdi- justering av biologiske eiendeler i norske oppdrettsselskapernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record