Show simple item record

dc.contributor.advisorSøreide, Tina
dc.contributor.authorHafthun, Annett L.
dc.contributor.authorUlfsnes, Hanne
dc.date.accessioned2019-09-02T12:05:10Z
dc.date.available2019-09-02T12:05:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612028
dc.description.abstractHvitvasking er en trussel og et alvorlig samfunnsproblem da det gir kriminelle mulighet til å profittere på ulovlige handlinger. Hvitvasking gjennomføres stort sett ved misbruk av bankvesenet. Bankenes rapportering av mistenkelige transaksjoner til Økokrim er derfor et viktig tiltak i kampen mot hvitvasking. En vesentlig del av rapporteringsprosessen er at ansatte i bankene rapporterer internt når de avdekker mistenkelige forhold og transaksjoner. Utgangspunktet for denne masterutredningen har på bakgrunn av dette vært å undersøke hva som påvirker den bankansattes rapporteringsbeslutning. Denne masterutredning søker å studere hva som påvirker den ansattes beslutning om å rapportere en mistenkelig transaksjon. Vi har utført en kvantitativ studie ved hjelp av en spørreundersøkelse for å undersøke hvilke forhold som påvirker tilbøyeligheten til å etterleve undersøkelses- og rapporteringsplikten hos bankansatte. Studien kartlegger høy tiltro til egen etterlevelse av undersøkelses- og rapporteringsplikten blant bankansatte. Våre funn viser at tilbøyeligheten til å rapportere er lavere blant bankansatte som på ulike måter opplever rapportering av mistenkelige transaksjoner som ressurskrevende. Bankansatte har også lavere tilbøyelighet til å rapportere dersom de har et preventivt fokus sammenlignet med et proaktivt fokus. Tilstedeværelsen av elektroniske overvåkingssystem som benyttes til å identifisere mistenkelige transaksjoner kan påvirke beslutningen om å rapportere. Treffsikkerheten til systemet må oppfattes å være høy for at systemet skal virke i sin hensikt. Dersom treffsikkerheten oppfattes som lav kan det derimot svekke tilbøyeligheten til å rapportere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleRapportering av mistenkelige transaksjoner i banker : hva påvirker bankansattes beslutning om å rapportere?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record