Show simple item record

dc.contributor.advisorLeite, Tore
dc.contributor.authorBreituft, Anders Hansen
dc.contributor.authorTofte, Tor Christian
dc.date.accessioned2019-09-03T08:10:22Z
dc.date.available2019-09-03T08:10:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612156
dc.description.abstractUtredningens formål er å undersøke hvilke underliggende faktorer som påvirker kapitalstrukturen i den elektriske kraftbransjen. Utredningen prøver å gi et helhetlig bilde av selskapenes finanseringsatferd ved å inkludere både selskapsspesifikke og makroøkonomiske faktorer. Videre utvides analysen til å granske hvorvidt det er forskjeller for selskaper fra Kina i forhold til Resten av verden. I tillegg vil marginale valg av kapitalstruktur gjennomgås ved å undersøke sammenhengen mellom utstedelse av aksjer og gjeld, samt årlige endringer i gjeldsandel. Som utgangspunkt for analysen består utvalget av 113 globale børsnoterte kraftselskap. Resultatene som fremkommer blir analysert i lys av det teoretiske rammeverket knyttet til kapitalstruktur. Kraftutvalget viser et generelt høyere gjeldsnivå sammenlignet med andre industrielle selskap fra G7-landene. Videre har selskapsspesifikke faktorer signifikant innvirkning på variasjonen til gjeldsandelen i kraftindustrien. Resultatene viser at variablene varige driftsmidler (+), vekstmuligheter (+/-), lønnsomhet (-), størrelse (+), risiko (-) og utbytteandel (-) har sterk påvirkningskraft. Operasjonell gjeld sine insignifikante estimat er derimot ikke avgjørende for kapitalstrukturbeslutninger. De makroøkonomiske faktorene har svak innflytelse på valg av kapitalstruktur og bidro lite til modellenes forklaringsgrad. Den svake sammenhengen mellom gjeldsandel og makroøkonomiske forhold er i samsvar med tidligere studier. Ved sammenligning av selskap fra Kina og Resten av verden, viser ikke resultatene store forskjeller. Det er kun variabelen vekstmuligheter som har større påvirkning for Resten av verden enn Kina, i tillegg til at variabelen lønnsomhet har forskjellig fortegn og dermed en ulik påvirkning for de to delutvalgene. Resultatene indikerer at selskaper i kraftbransjen ikke følger en eksplisitt teori om optimal kapitalstruktur, men heller kombinerer trade-off og pecking-order teorien i forsøket på å oppnå en målsatt kapitalstruktur. Utredningen som helhet gir en god innsikt i dynamikken rundt kapitalstruktur, samt gir leseren nyttig kunnskap om kraftbransjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleKapitalstruktur i børsnoterte kraftselskap: en empirisk studie av determinanter i perioden 2004-2017nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record