Show simple item record

dc.contributor.advisorGaudernack, Jonas
dc.contributor.advisorOlsen, Carmen
dc.contributor.authorHemnes, Martine Porten
dc.contributor.authorLien, Sarah Marie
dc.date.accessioned2019-09-03T09:55:05Z
dc.date.available2019-09-03T09:55:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612205
dc.description.abstractDet er åpenbare risikoer knyttet til at foretak av allmenn interesse har samme revisor over en lang periode. Langt klientforhold kan undergrave revisors uavhengighet og påvirke profesjonell skepsis negativt. Pliktig firmarotasjon skal hjelpe å redusere overdreven kjennskap mellom revisor og klient og dermed styrke profesjonell skepsis (European Commission, 2016). Ved innføring av ny revisorlov vil pliktig firmarotasjon bli implementert for foretak av allmenn interesse i Norge. Dagens krav i revisorloven om pliktig partnerrotasjon vil imidlertid fortsatt være gjeldende. Vår studie skal derfor undersøke følgende forskningsspørsmål: Vil en innføring av pliktig firmarotasjon øke revisors profesjonelle skepsis ut over dagens krav i revisorloven, pliktig partnerrotasjon? For å besvare forskningsspørsmålet gjennomførte vi et eksperiment med tre grupper fordelt på 29 revisjonsstudenter. Vi manipulerte vår uavhengige variabel, rotasjon, ved å gi gruppene informasjon knyttet til enten 1) ingen rotasjon, 2) partnerrotasjon eller 3) firmarotasjon. Tidligere forskning viser at skeptiske revisorer vurderer risiko høyere og utfører flere revisjonshandlinger (Nelson, 2009; Hammersley, Bamber, & Carpenter, 2010). For å måle effekten av rotasjon på vår avhengige variabel, skeptisk holdning, skulle deltakerne foreta en risikovurdering av innkjøpsområdet og deretter vurdere risiko og omfang av videre revisjonshandlinger. Vi fant at en partnerrotasjon hadde en signifikant effekt på revisors skeptiske holdning i forhold til ingen rotasjon. Videre observerte vi at gruppen med firmarotasjon ga økt skepsis ut over en partnerrotasjon, men ikke nok til at vi oppnådde signifikante resultater. Et interessant funn var imidlertid at gruppen med partnerrotasjon var mer skeptiske til revisjonsklientens ledelse enn gruppen med firmarotasjon, mens gruppen med firmarotasjon var mer skeptiske til fjorårets revisjon enn gruppen med partnerrotasjon. Implikasjonene på funnene er at en rotasjon av revisor er nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig profesjonell skepsis, men det kan tenkes at det er tilstrekkelig med enten partner- eller firmarotasjon, ikke begge deler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleEffekten av pliktig rotasjon på revisors profesjonelle skepsis : en eksperimentell studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record