Show simple item record

dc.contributor.authorHarris, Nikolai
dc.contributor.authorThunes, Christer
dc.date.accessioned2019-09-03T10:01:44Z
dc.date.available2019-09-03T10:01:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612208
dc.description.abstractKarl Oscar Strøm i Pareto Securities skrev i februar 2018 et blogg-innlegg hvor han diskuterte markedstiming på Oslo Børs over 28 år. Han viste til tre ganger høyere avkastning enn indeksen ved bruk av 200 dagers glidende gjennomsnitt. Inspirert av dette blogginnlegget ønsket vi å gjennomføre en studie av markedstiming på tvers av fem globale børser. Vi har brukt hele børsenes historikk og data på ukesbasis. Vi har brukt teori om teknisk analyse, som er en teknikk for å forutse, predikere eller bekrefte fremtidens kursutvikling ved å kalkulere indikatorer på historiske kurser. I studien testes to handelsstrategier, en som handler på glidende gjennomsnitt (DRS1), og en som handler på glidende gjennomsnitt og en kortsiktig indikator RSI (DRS2). Begge strategiene er defensive og reaktive strategier (DRS). Det vil si at de handler først når en trend er bekreftet i kursutviklingen. Problemstillingen vi ønsker å svare på i denne studien er om disse to tekniske indikatorene kan gi investor risikojustert meravkastning med handel av fond over en lang tidsperiode. Teknisk analyse er matematiske forholdstall beregnet på historiske aksjekurser, og for at teknisk analyse skal gi investor en risikojustert meravkastning relativt til markedet, må markedet bryte med E. Fama (1965) sin teori om at aksjemarkedene er svakt effisient. Det betyr at historisk kursutvikling er tatt hensyn til når markedet verdsetter aksjen. Det er derfor denne teorien vi utfordrer når vi gjennomfører denne studien. Det er gjort mye forskning knyttet til adferdsfinans og markedspsykologi. Mange av disse studiene viser til resultater som tilsier at investorers beslutninger er påvirket av følelser og individuelle nyttepreferanser. Dette åpner opp for at aksjekurser avviker fra den fundamentale verdien til selskapet. Vi har sett på ulike studier knyttet til investoradferd og potensielle teorier som kan forklare de unormale avkastningene i markedet. Gjennom besvarelsen har vi sett på to delproblemstillinger; 1) hvilke(n) indikatorer som kan definere trender til en aksjekurs og 2) hvilke tekniske indikatorer som er naturlig å kombinere. Dette har dannet grunnlaget for de to nevnte strategiene i denne studien. Med grunnlag i resultatene viser vi at fire av fem børser tenderer til å være ineffisient og gir investor risikojustert meravkastning, men den amerikanske børsen S&P 500 viser det motsatte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleEn studie av markedstiming med bruk av teknisk analyse OSEBX - S&P 500 - NASDAQ - DAX - NIKKEI 225 : en test av børseffisiensnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record