Show simple item record

dc.contributor.advisorLines, Rune
dc.contributor.authorDanielsen, Jostein
dc.contributor.authorKleiven, Jarle
dc.date.accessioned2019-10-21T10:06:37Z
dc.date.available2019-10-21T10:06:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623481
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen har vært å undersøke hvordan målstyring kan påvirke det å være en tjenende leder i norsk skole. I utredningen viser vi til forskning som indikerer at tjenende ledelse er en hensiktsmessig ledelsesform i den norske skolekonteksten. En viktig årsak er at tjenende ledere kan øke lærernes motivasjon, engasjement og læring, til beste for elevene. Videre viser vi til forskning på målstyring, og hvordan elementene mål- og innholdsleveranser, resultatvurdering og samspillet mellom aktørene i målstyringshierarkiet kan legge betingelser for skoleledelse. Gjennom egne erfaringer og teori har vi utviklet en forskningsmodell og to forskningsspørsmål som antyder at målstyring hindrer bruken av, og reduserer effekten av tjenende ledelse. I forskningsarbeidet har vi brukt en kvalitativ eksplorerende metode, og studiens empiriske grunnlag bygger på dybdeintervju av tre rektorer og seks lærere. Funnene er tolket, analysert og sett i sammenheng med de teoribaserte antagelsene i forskningsspørsmålene. Resultatene bekrefter de teoribaserte antagelsene om at målstyring både kan hindre og redusere effekten av tjenende ledelse. Vi finner en høy grad av mistillit til målstyringssystemet, både blant rektorene og lærerne. Rektorene opplever at målstyring hindrer dem i å være autentiske, og i å styrke og utvikle sine ansatte. Lærerne opplever at målstyring reduserer opplevelsen av autonomi, og at det hindrer læring og utvikling. Stor avstand til beslutningstakere, stort omfang og manglende relevans i oppgaver synes å være elementer fra målstyring som påvirker tjenende ledelse negativt. Et hovedfunn i studien er at elementer fra målstyring kan redusere den psykologiske tryggheten som både rektorer og lærere opplever. I drøftingen presenterer vi en modell som viser mulige sammenhenger mellom målstyring, tjenende ledelse og psykologisk trygghet, og vi argumenterer for at tjenende ledelse kan bygge psykologisk trygghet i skolene. Avslutningsvis har vi antydet implikasjoner for målstyring, ledelse og videre forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectExecutive master i ledelse
dc.titleTjenende ledelse i et målstyringssystem : en kvalitativ eksplorerende studie av rektor som tjenende ledernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record