Show simple item record

dc.contributor.advisorArve, Malin
dc.contributor.authorSperre, Håvard Ulvestad
dc.contributor.authorSkjelde, Andreas
dc.date.accessioned2020-02-28T11:42:09Z
dc.date.available2020-02-28T11:42:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2644349
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å undersøke hvorvidt det eksisterer et verdiskapingspotensial i oppdrettsnæringen gjennom økt grad av videreforedling av laks og ørret i Norge. Bakgrunnen for utredningen er at flere sentrale interessenter i næringen i løpet av de siste årene har påpekt at det kan knyttes store verdier til økt grad av videreforedling. I tillegg til økt verdi på selve produktene, fremheves bidraget fra utnyttelse av restråstoff og besparelser i transportkostnader som store fordeler ved videreforedling. Likevel har andelen av videreforedlet laks og ørret vært relativt stabil de siste 10 årene. Potensialet for økt verdiskaping vurderes gjennom tre tilknyttede analyser. En lønnsomhetsanalyse av de 50 største oppdrettsselskapene i Norge forsøker først å svare på om videreforedling av laks og ørret er lønnsomt for selskapene. For å kvantifisere et eventuelt verdiskapingspotensial har vi i neste steg sett nærmere på hvordan verdiskapingsindikatorene bidrag til BNP og sysselsetting påvirkes ved økt grad av videreforedling. For å få en dypere forståelse for temaet har vi til slutt gjennomført en intervjuundersøkelse av sentrale aktører i næringen. Analysen av verdiskapingsindikatorene fastslår først og fremst at det eksisterer et verdiskapingspotensial ved økt grad av videreforedling i Norge. Av grunnlaget for økt verdiskaping kan rundt 60 prosent knyttes til økt verdi på produktene, mens resten kommer av utnyttelse av restråstoff som oppstår ved økt grad av videreforedling. Det er imidlertid usikkert om næringen vil klare å realisere dette potensialet. På den ene siden fremhever næringsaktørene at et økende fokus på bærekraftig produsert mat hos både kunder og produsenter vil påvirke graden av videreforedling i positiv retning. Samtidig indikerer lønnsomhetsanalysen at de bedriftsøkonomiske insentivene for å videreforedle i Norge er svake, noe som også bekreftes gjennom intervjuundersøkelsen. Videre påpeker respondentene at næringens rammevilkår ikke tilrettelegger for økt videreforedlingsaktivitet i Norge, i tillegg til at elementer som lokasjon, produktenes hylletid og begrenset betalingsvillighet også er til hinder for økt bearbeidingsgrad. Det er derfor svært usikkert om graden av videreforedlet laks og ørret i Norge vil øke i årene fremover.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleEksisterer det et verdiskapingspotensial ved økt grad av videreforedling av laks og ørret i Norge? : en lønnsomhets- og verdiskapingsanalyse av den norske oppdrettsnæringenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record