Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSandvik, Alexander Madsen
dc.contributor.authorLind, Cecilie Due
dc.contributor.authorSolsvik, Camilla Merkesdal
dc.date.accessioned2020-03-02T12:56:44Z
dc.date.available2020-03-02T12:56:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2644676
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å studere hvordan seleksjonsverktøy kan brukes til å identifisere og selektere kandidater med prososial motivasjon. Studien har undersøkt om prososial motivasjon kan predikeres gjennom strukturert intervju. For å undersøke dette er det utviklet en metode basert på to intervjutyper, situasjonsintervju og adferdsbeskrivende intervju. Studien samlet inn data gjennom et eksperiment som representerte en del av en seleksjonsprosess til en misjonsdrevet organisasjon. Eksperimentet ble gjennomført på 60 studenter, og bestod av tre deler der data ble samlet inn ved bruk av to spørreskjemaer og ett jobbintervju. Her ble prososial motivasjon innledningsvis målt gjennom et spørreskjema. Prososial motivasjon ble også målt på et senere tidspunkt gjennom et jobbintervju. Her ble vurderingsskalaen, anchored rating scale, benyttet for å predikere prososial motivasjon. Studien finner innledningsvis at bruk av vurderingsskalaen gir konsistente vurderinger fra ulike intervjuere. Videre finner studien en lav korrelasjon mellom intervjutypene og målt prososial motivasjon. Den intervjutypen som viste best potensiale til å kunne predikere prososial motivasjon er situasjonsintervju. Dette gir praktiske implikasjoner slik at organisasjoner ikke ukritisk kan bruke strukturert intervju for å selektere kandidater. Når det gjelder andre faktorer som påvirker prediksjonsevnen er det funnet at alder og intervjuerfaring gav høyere vurdering når intervjutypen adferdsbeskrivende intervju ble benyttet, slik at organisasjoner som ønsker å ta i bruk denne intervjutypen anbefales å være oppmerksom på dette i vurderingen. Til slutt kan forfalskning ha innvirkning på vurderingen i intervjuet, selv om studien ikke finner entydig hvordan det påvirker vurderingen. Oppsummert bidrar studien til å utvikle en metode for å selektere kandidater med prososial motivasjon. Vi konkluderer med at situasjonsintervju og adferdsbeskrivende intervju kan benyttes som en del av seleksjonsprosessen for å identifisere kandidaters prososiale motivasjon, men at det ikke kan benyttes ukritisk. Videre forskning på området anbefales for å ferdigutvikle et seleksjonsverktøy for prososial motivasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleHvordan kan organisasjoner selektere prososiale kandidater? : en empirisk studie av hvordan organisasjoner kan benytte intervju for å identifisere kandidaters prososiale motivasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel