Show simple item record

dc.contributor.advisorPedersen, Lars Jacob Tynes
dc.contributor.authorSaltvik, Dina Fjærvoll
dc.contributor.authorKvåse, Jenny Theresie
dc.date.accessioned2020-03-03T11:31:07Z
dc.date.available2020-03-03T11:31:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2644896
dc.description.abstractDenne masterutredningen studerer individers intensjon om å kildesortere glass- og metallemballasje for å kartlegge drivere og barrierer for kildesortering for de ulike innsamlingsløsningene: returpunkt, felles beholder, egen beholder med innkasthull og egen beholder med vanlig lokk. Ved å kartlegge dagens kildesorteringsintensjon legger vi med denne utredningen til rette for at resultatene kan benyttes for å utvikle sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller. For å studere drivere og barrierer for kildesortering av glass- og metallemballasje har utredningen benyttet en kvalitativ forstudie, som sammen med en teorigjennomgang leder frem til påstander som testes i en kvantitativ spørreundersøkelse. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at en positiv oppfatning av dagens innsamlingsløsning er en driver for kildesorteringsintensjon for de med egne beholdere. Videre drivere for samtlige innsamlingsløsninger er dårlig samvittighet ved å ikke kildesortere samt tilstrekkelig informasjon og kunnskap om hva som skal sorteres som glassog metallemballasje. Tilrettelegging og enkelhet er drivere for kildesorteringsintensjon for de med egen beholder med vanlig lokk. Enkelhet er også en driver for de med returpunkt. At det er tidkrevende å kildesortere og krevende å rengjøre emballasjen fungerer som barrierer for de med egne beholdere. Krevende rengjøring er også en barriere for de med felles beholder. Videre utmerker egen beholder med innkasthull seg som den innsamlingsløsningen som kan forklare mest av kildesorteringsintensjonen og som leder til høyest intensjon. Dette er et interessant funn da det indikerer at vi har et større grunnlag for å forklare og påvirke kildesorteringsadferd med denne løsningen. Et av renovasjonsbransjens viktigste bidrag inn i en fremtidig sirkulær økonomi er å legge til rette for økt materialgjenvinning gjennom korrekt kildesortering. Vi mener derfor innsikt i drivere og barrierer for kildesortering av glass- og metallemballasje vil være viktig for å videreutvikle og forbedre husholdningers tjenestetilbud for glass- og metallemballasje.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleFra avfall til ressurs : drivere og barrierer for kildesortering av glass- og metallemballasje blant enkeltindivider med ulike innsamlingsløsningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record