Show simple item record

dc.contributor.advisorBragelien, Iver
dc.contributor.authorVolden, Jostein Hauge
dc.contributor.authorUlseth, Nikolai F. T.
dc.date.accessioned2020-03-03T13:18:48Z
dc.date.available2020-03-03T13:18:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2644976
dc.description.abstractDenne utredningen omhandler Norges mestvinnende fotballklubb, Rosenborg BK, der klubbens økonomiske situasjon i perioden 2009-2018 kartlegges. Utredningens formål er å se de økonomiske og sportslige resultatene opp mot hverandre for å avdekke om Rosenborgs økonomiske styring er tilpasset variasjon i sportslige prestasjoner. Utredningen følger et eksplorativt-deskriptivt forskningsdesign, hvor både kvalitative primærdata gjennom intervjuer og kvantitative sekundærdata benyttes. Intervjuobjektene består av nøkkelpersoner i Rosenborg og øvrige personer med en direkte eller indirekte tilknytning til klubben. Den teoretiske forankringen består av økonomisk teori om budsjett, regnskapsanalyse og lønnsomhetsmål. I tillegg benyttes empiri relatert til fotballøkonomi for å sette oppgaven inn i en kontekst. Analysen består av en regnskapsanalyse og en budsjettavviksanalyse. I regnskapsanalysen ser vi på sammenhengen mellom økonomiske resultater og sportslige prestasjoner, i tillegg til å identifisere utviklingen i klubbens viktigste inntekts- og kostnadsposter. Budsjettavviksanalysen undersøker om budsjettet som styringsverktøy gir Rosenborg god styringsinformasjon, klubbens budsjetteringsatferd og hvilke poster det er knyttet størst usikkerhet til. Gjennom utredningen avdekkes en sammenheng mellom Rosenborgs inntekter og sportslige prestasjoner, samt at kostnadsnivået øker i de sesongene klubben presterer best sportslig sett. Vi kommer også frem til at budsjettet alene ikke er egnet til å gi Rosenborg god styringsinformasjon, da det ikke reduserer styringsutfordringene som følger av et usikkert inntektsnivå. Spesielt relatert til lønn og avskrivninger av spillerrettigheter virker klubben å ha et kostnadsnivå som er for høyt til at den norske driften alene balanserer det ut. Rosenborg ser dermed ut til å være avhengig av inntekter fra spill i Europaligaen, selv om denne inntektsposten ikke er budsjettert med. Vi konkluderer med at Rosenborgs økonomiske styring ikke er tilpasset variasjon i sportslige prestasjoner, men heller vedvarende gode resultater i tråd med klubbens målsetning. Klubbens egenkapitalbeholdning muliggjør enkelte sesonger uten inntekter fra spill i Europa, men over en lengre periode vil ikke tæring på egenkapitalen være bærekraftig for klubbens økonomi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleNorsk fotballs flaggskip : en casestudie om økonomistyring i Rosenborg BKen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record