Show simple item record

dc.contributor.advisorSchroyen, Fred
dc.contributor.authorFeiring, Kenneth
dc.contributor.authorBævre, Vebjørn Trønsdal
dc.date.accessioned2020-03-04T11:51:21Z
dc.date.available2020-03-04T11:51:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2645191
dc.description.abstractI denne masterutredningen ser vi på mulig samfunnsøkonomisk gevinst ved at staten forsikrer den ukjente forpliktelsen knyttet til den klimabetingede erstatningsordningen i norsk landbruk. Erstatningsordningen dekkes i dag over statsbudsjettet, og den årlige erstatningsforpliktelsen vil være ukjent ex ante. Det vil forekomme et dødvektstap når staten finansierer sine utgifter gjennom skatt på arbeidsinntekt, ettersom dette påvirker aktørenes tilpasninger i arbeidsmarkedet. I utredningen utnytter vi at dødvektstapet kan sees på som en konveks funksjon av nødvendig skatteproveny, slik at vi kan kalkulere den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å stå overfor en sikker erstatningsforpliktelse. I utredningen modelleres dødvektstapet ved en andregradstilnærming, før denne modifiseres med en tredjegradstilnærming. Den samfunnsøkonomiske gevinsten vil være et resultat av at det er en differanse mellom dødvektstapet av den forventede erstatningsforpliktelsen, og det forventede dødvektstapet av erstatningsforpliktelsen. For å komme frem til et numerisk resultat, implementeres det empiriske estimater i modellene for samfunnsøkonomisk gevinst. I modellene er arbeidstilbudseffekter essensielle, og det har vist seg at den kompenserte arbeidstilbudselastisiteten i så henseende er en nøkkelparameter. Vi finner at den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å stå overfor en kjent erstatningsforpliktelse er på 0,031-0,050 % av den forventede erstatningsforpliktelsen. I kronebeløp ligger gevinsten omtrentlig mellom 42 000 og 69 000, noe som utgjør en liten andel av forventet erstatningsforpliktelse på rundt 137 millioner kroner. Sistnevnte verdi er kalkulert som gjennomsnittet av totale inflasjonsjusterte erstatningsutbetalinger i perioden 1991-2018. Til tross for at det konkluderes med en neglisjerbar gevinst, gjør tematikken seg likevel aktuell med en rådende konsensus om at været fremover blir mer ekstremt, som igjen kan resultere i mer varierende erstatningsutbetalinger. Tema og problemstilling vil for øvrig også være overførbart til andre risikorelaterte utgifter finansiert over skatteseddelen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsamfunnsøkonomien_US
dc.titleKlimabetingede erstatningsutbetalinger : hvor stor samfunnsøkonomisk gevinst kan oppnås med en kjent erstatningsforpliktelse?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record