Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMeidell, Anita
dc.contributor.authorPedersen, Kristine Engelhardt
dc.contributor.authorRyen, Marte Elisabeth
dc.date.accessioned2020-03-04T13:01:57Z
dc.date.available2020-03-04T13:01:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2645267
dc.description.abstractDet har vært en trend blant virksomheter de senere årene å investere i digitalisering med formål om å realisere gevinster. Til tross for en jevnt over stor satsing på digitalisering i virksomheter, viser flere studier at gevinstene uteblir. Dette har gjort gevinstrealisering til et fagområde der interessen er økende. Videre har risikostyring blitt trukket frem som et virkemiddel for å hente ut gevinstpotensialet i digitaliseringsprosjekter. I denne oppgaven benyttes en casestudie av et digitaliseringsprosjekt i et stort internasjonalt energiselskap, for å studere hvordan gevinstrealisering utføres i digitaliseringsprosjekter. I tillegg undersøker vi hvordan ulike mekanismer innen risikostyring benyttes som et virkemiddel for å nå ønskede gevinster. Vi finner at digitaliseringsprosjektets innovative utforming gjør at det er behov for en utforskende fase før man er i stand til å definere forventede gevinster. Digitaliseringsprosjektets gevinstrealiseringsprosess inkluderer flere temaer som er trukket frem i litteraturen gjennom tidligere definerte gevinstrealiseringsmodeller. En fremtredende faktor er at prosessen er iterativ, samt at sluttbruker inkluderes i stor grad. Videre finner vi at risikostyringen knyttet til gevinstrealisering i digitaliseringsprosjektet i stor grad fokuserer på oppsiderisikoene gjennom bruk av risikokultur og risikoappetitt (trossystem), samt risikomøter og risikoworkshops (interaktivt styringssystem). Dette skiller seg fra tidligere litteratur om risikostyring som i stor grad fokuserer på etablering av formelle strukturer og roller for risikostyring (grensesystem), og bruk av en risikostyringsprosess med jevnlig oppdatering av risikoverktøy og risikorapporter (diagnostisk styringssystem). Vårt bidrag til den akademiske litteraturen er en empirisk beskrivelse av hvordan en gevinstrealiseringsprosess foregår i et digitaliseringsprosjekt, samt hvilke mekanismer som benyttes i risikostyringen knyttet til å realisere de forventede gevinstene. I tillegg gir studien innsikt for praktikere som ønsker å benytte risikostyring som et virkemiddel for økt gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter. Dette gjøres gjennom å gi en oversikt over hvilke mekanismer i risikostyringen som benyttes på ulike stadier av digitaliseringsprosjekteten_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleBruk av risikostyring for gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter : en kvalitativ casestudie av et digitaliseringsprosjekt i et stort internasjonalt energiselskapen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel