Show simple item record

dc.contributor.advisorIden, Jon
dc.contributor.authorNorland, Marte
dc.contributor.authorTaalesen, Thea Staveteig
dc.date.accessioned2020-03-06T12:39:17Z
dc.date.available2020-03-06T12:39:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2645815
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å se på hvordan digitalisering kan bidra til økt bærekraft i oppdrettsnæringen. Det foreligger lite forskning og empiri på området. En kvalitativ studie er blitt gjennomført, hvor vi basert på dybdeintervju med eksperter på feltet, har dannet grunnlag for å diskutere hvorvidt digitalisering medfører økt bærekraft i oppdrettsnæringen. Studien vår finner at oppdrettere benytter en rekke ulike digitale løsninger og verktøy med det formål om å effektivisere produksjonen og øke bærekraften i næringen. I studien fremkommer det at næringen i hovedsak står ovenfor fire hovedutfordringer knyttet til bærekraft; fôring, rømming, lakselus, samt sykdommer og dødelighet. Innsikt er et gjennomgående begrep, og anses som kjernen i arbeidet med å benytte digitale løsninger. Store deler av verdikjeden foregår i dag under vann, og en har dermed liten innsikt i, og kunnskap omkring hva som foregår i en merd. Mange av beslutningene som tas i dag er derfor erfaringsbasert. Studien viser at ved å samle inn og sammenstille mer data, vil gi et bedre grunnlag for å fatte bedre beslutninger. Standardisering og økt datakvalitet vil være avgjørende for å kunne bidra til å gi mer innsikt rundt hva som foregår under vann. Digitale teknologier muliggjør hyppigere målinger og registreringer, med bedre presisjon. Dette gir datasett som ved analyse, vil kunne øke innsikten og tette kunnskapshull vedrørende miljøovervåking og fiskehelse. Den nye innsikten kan brukes til å avdekke nye sammenhenger og gi bedre forståelse av miljøet under vann, samt påvirkende faktorer på fiskens helse, hvilket vil gi et mer helhetlig bilde. I studien har vi funnet at digitalisering kan bidra til økt bærekraft, hvor ulike digitale teknologier kan anvendes på de forskjellige utfordringene. Datakvalitet og standardisering er en forutsetning for at brukerne skal kunne stole på informasjonen som ligger i dataene. Samtidig er datasikkerhet et moment som må ligge til grunn. I tillegg må digitalisering prioriteres og våre funn indikerer at sterkt lederskap er en viktig faktor. Videre vil tilstrekkelig kompetanse være essensielt for å kunne utnytte verdien av digitalisering. For å konkludere fant vi at digitalisering ikke er et mål i seg selv, men et verktøy for å nå et mål - økt bærekraft i oppdrettsnæringen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleDen norske oppdrettsnæringen – hvordan kan den blå næringen bli grønn? : en kvalitativ studie av digitalisering og bærekraft i oppdrettsnæringenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record