Show simple item record

dc.contributor.advisorGjesdal, Frøystein
dc.contributor.authorKnudsen, Stian Søvdsnes
dc.contributor.authorDrageset, Frederik
dc.date.accessioned2020-03-26T11:35:38Z
dc.date.available2020-03-26T11:35:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2648854
dc.description.abstractVår masterutredning er som det fremgår av oppgavens forside, en verdsettelse av Atlantic Sapphire. Atlantic Sapphire er en pionér innen landbasert oppdrett av atlantisk laks, og har fokus på å skape bærekraftig teknologi som gjør dem i stand til å produsere laks til forbrukermarkedet på kommersielt nivå. Selskapet ligger an til å bli det første selskapet i verden som driver med oppdrett på land i stor skala, med en langsiktig plan om å produsere 220 000 tonn i 2031. Vi begynner med en introduksjon av bransjen og selskapet i kapittel 1 og 2. I kapittel 3 gjennomfører vi en utvidet strategisk analyse av selskapet og omgivelsene. Denne er sentral i det videre arbeidet mot en endelig verdsettelse. I kapittel 4 ser vi videre på de viktigste driverne for selskapets verdi, nemlig produksjonsvolum, laksepris og kostnadsnivå, som sammen med den strategiske analysen danner grunnlag for prognosene vi utarbeider i kapittel 7. Verdsettelsesmodellene og avkastningskravet vi vil benytte defineres henholdsvis i kapittel 5 og 6. Den viktige fundamentale verdsettelsen presenteres i kapittel 8, etterfulgt av en komparativ verdsettelse i kapittel 9. Denne vil vi bruke som et verktøy for å støtte den fundamentale verdsettelsen. I kapittel 10 foretar vi en sensitivitetsanalyse av modellen og estimatet fra kapittel 8, før vi i kapittel 11 vurderer estmatet strategisk og vekter sannsynlighet for suksess. I kapittel 12 evaluerer vi potensielle svakheter i vår verdsettelse. Utredningen kuliminerer med konklusjon og handlingsstrategi i kapittel 13. Utredningens hensikt er å finne riktig pris på aksjen til Atlantic Sapphire. Ved utredningens start (01.09.19) ble aksjen handlet for 95,80 kr. Aksjen har imidlertid hatt en svært sterk utvikling i perioden vi har jobbet med analysen, og markedet priser den idag (11.12.19) til 129 kroner. Vi konkluderer likevel med at aksjen fremdeles er underpriset, selv om markedet har korrigert mye av underprisingen. I vår analyse av fundamentale og strategiske verdier anslår vi et kursmål på 189,82 kroner mot andre halvår 2020, og vi anbefaler kjøp.en_US
dc.description.abstractOur master´s thesis is as presented by the front page, a valuation of Atlantic Sapphire. Atlantic Sapphire can be described as a pioneer within land-based farming of atlantic salmon. The company focuses on creating sustainable technology that makes them capable of producing salmon for the consumer market on a commercial level. The company is expected to be the first to achieve a big scale land-based production, with a long term plan of producing 220 000 tonnes in 2031. We start by introducing the industry and the company itself in chapter 1 and 2. In chapter 3, we conduct a strategic analysis of the company and its environment. This analysis is an essential part of our work towards a final valuation. In chapter 4, we isolate and take a further look at the most important drivers of value, including production volume, the salmon price and costs, which together with the strategic analysis is the foundation of our forecasts in chapter 7. The valuation models and discount rate we intend to use is explained in chapter 5 and 6 respectively. The paramount fundamental analysis is presented in chapter 8, followed by a Comparative Company Analysis (CCA) in chapter 9. We intend to use CCA as a tool of support towards our fundamental analysis. In chapter 10 we conduct a sensitivity analysis of our model and our estimate from chapter 8. After that, in chapter 11, we evaluate our estimate strategically and weigh our estimate with a probability of success. In chapter 12 we evaluate potential weaknesses in our valuation. Our thesis culminates with a conclusion and recommendation of investment strategy in chapter 13. The intent of our master´s thesis is to estimate a correct price of Atlantic Sapphire share. At the beginning of our thesis (01.09.19) the share was traded at 95,80 NOK. The share price has experienced significant growth during our analysis, and today (11.12.19), the market values the share at 129 NOK. However, we conclude that the share is still undervalued, even though the market has corrected a big part of this undervaluation. In our analysis of fundamental and strategic value, we propose a target price of 189,82 NOK towards the second half of 2020, and a clear buy recommendation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.subjectverdsettelseen_US
dc.titleVerdsettelse av Atlantic Sapphireen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record