Show simple item record

dc.contributor.advisorKaarbøe, Katarina
dc.contributor.authorAarbakke, Paal
dc.contributor.authorSkaasheim, Eirik
dc.date.accessioned2020-09-21T07:02:06Z
dc.date.available2020-09-21T07:02:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678628
dc.description.abstractTeknologi forbedres i en voldsom fart, hvor blant annet kunstig intelligens muliggjør ekstrem automatisering på tvers av alle bransjer og profesjoner. Fra et historisk perspektiv har digitalisering vært blant de viktigste driverne for endring i økonomistyringsfunksjonen og økonomens rolle. I denne sammenheng har vi undersøkt om økonomen som følger av teknologisk utvikling er på vei mot en endestasjon, eller om økonomen vil fortsette sin transformasjon i samspill med teknologi. Om det sistnevnte skulle bli tilfelle var det også av ønske å utforske hvilke fagfelt morgendagens økonom må beherske. Med bakgrunn i dette formulerte vi vår problemstilling på følgende vis: Hvordan kan vi forstå nye teknologiske muligheter og dens påvirkning på økonomen over tid? Studien er gjennomført som et abduktivt casestudie hvor vi har intervjuet fire økonomidirektører, samt gjort dokumentanalyse av ti konsulentrapporter om fremtidens økonomistyringsfunksjon. Vi finner at dagens økonom fortsatt i stor grad er å regne som en «bean counter», da den bruker store deler av tiden sin på enkle, manuelle og repetitive oppgaver på operasjonelt nivå som er lite verdiskapende. Basert på våre funn forventes det imidlertid at teknologiens økende evne over tid vil automatisere disse oppgavene. Likevel finner vi ikke at teknologi vil være en direkte trussel som gjør økonomen overflødig, men heller en utløser for dem til å ta på seg mer verdiskapende oppgaver. Dette innebærer at økonomen vil kunne vokse frem i nye roller som forretningspartnere, analytikere og systemarkitekter. Felles for disse rollene er at de fordrer høy forretning- og prosessforståelse, noe som gjør at økonomen har særs gode forutsetninger for å innta rollene. Når det er sagt vil de nye rollene også kreve nye attributter i form teknologikompetanse og kommunikasjonsferdigheter. Økonomen vil av den grunn være avhengig av å utvide kompetansen sin på disse områdene for å holde seg relevant i fremtiden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleØkonomen vil bestå i den digitaliserte verden : en empirisk studie om hvordan teknologiske muligheter vil påvirke økonomens rolleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record