Show simple item record

dc.contributor.advisorJohanson, Daniel
dc.contributor.authorBerg, Håvard Utne
dc.date.accessioned2020-09-22T10:24:17Z
dc.date.available2020-09-22T10:24:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678988
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har målet vært å estimere verdien av egenkapitalen til Scatec per 31.12.2019. For å gjøre dette har fundamental verdsettelsesteknikk blitt anvendt som hovedmetode og komparativ verdsettelsesteknikk i form av multiplikatormodellen blitt anvendt som supplerende metode. Oppgaven er utarbeidet i tre deler. I del én ble det utført en strategisk analyse for å skaffe innsikt i Scatecs evne til å skape en strategisk fordel. Denne analysen består av en ekstern bransjeorientert analyse og en intern ressursorientert analyse, hvor det i førstnevnte ble identifisert en moderat bransjefordel og i sistnevnte en betydelig ressursfordel. Bransjefordelen knyttes til at storskala PV bransjen er en bransje som i dag er preget av moderat konkurranse og som har svært gode fremtidsutsikter, mens ressursfordelen knyttes opp mot Scatecs erfaring og kompetanse samt fullintegrerte forretningsmodell. I del to ble det gjennomført en regnskapsanalyse for å tallfeste strategisk fordel og risiko for Scatec. Funnene fra den strategiske analysen om en bransjefordel og ressursfordel bekreftes her, men for egenkapitaleierne overskygges dette av en svært negativ finansieringsfordel som gjør at de ender opp med en historisk strategisk eierulempe. Noe som kan skyldes en undervurdering av det finansielle gjeldskravet, da det er rimelig å forvente at fordelen knyttet til den finansielle gjelden er tilnærmet lik null. Basert på innsikt fra del én og to ble fremtidsregnskapet og fremtidskravene utarbeidet som første ledd i del tre. Det legges her til grunn at Scatec vil ha en varig strategisk fordel knyttet til driften på 1% som følge av ressursfordelen, som gir seg utslag i en varig strategisk fordel for eierne på 3,6%. Deretter ble den fundamentale verdsettelsen utført som gir et verdiestimat per aksje på 109,0 kroner. Som videre er fulgt opp med en simuleringsanalyse for å synliggjøre usikkerheten som ligger i dette estimatet. For å redusere usikkerheten er det supplert med en komparativ verdsettelse som gir et verdiestimat per aksje på 113,6 kroner. Til slutt ble det fundamentale og det komparative verdiestimatet vektet sammen til et endelig verdiestimat som er lik 110,4 kroner per aksje. Sammenlignet med en børskurs den 31.12.2019 på 124,1 kroner per aksje, gir dette en salgsanbefaling på aksjen i henhold til handlestrategien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleScatec Solar ASA : verdivurderingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record