Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorAlmenningen, Vilde Kristine
dc.contributor.authorÅreskjold, Randi
dc.contributor.authors
dc.date.accessioned2020-09-28T07:45:41Z
dc.date.available2020-09-28T07:45:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679836
dc.description.abstractDet er velkjent fra økonomisk litteratur at den som skal drive inn en skatt på vegne av myndighetene ikke nødvendigvis betaler hele skatten selv. Generelt er det slik at skatter kan veltes over på andre aktører i økonomien. Bedrifter kan for eksempel velte en økning av selskapskatten over på arbeidere ved å senke lønningene og/eller ved å heve prisene på produktene de selger. Denne oppgaven er en litteraturstudie av hvem som egentlig betaler selskapsskatten. Først undersøker vi spørsmålet ved å analysere seks teoretiske studier som benytter generelle likevektsmodeller for å se på overveltning av selskapsskatten. Studiene som antar en åpen økonomi, finner at bedriftene velter en betydelig del av selskapsskatten over på arbeiderne i form av reduserte lønninger. En svakhet med generelle likevektsmodeller er imidlertid at de bygger på en rekke sterke antagelser. Dette for å forenkle modellene slik at man lettere skal kunne isolere hvilke antagelser som driver resultatene. Som et resultat av forenklingen bidrar de teoretiske studiene til å gi en grunnleggende forståelse av overveltning av selskapsskatten. Det kan imidlertid være begrenset hva modellene lærer oss om hvem som egentlig betaler selskapsskatten i den virkelige verden. Deretter undersøker vi spørsmålet ved å analysere 14 empiriske studier. Studiene fokuserer hovedsakelig på overveltning av selskapsskatten på arbeidere, og presenterer svært varierende estimater for selskapsskattens effekt på lønn. Vi finner at en betydelig del av den empiriske litteraturen undersøker selskapsskattens indirekte effekt på lønn. Dette ved å analysere hvordan selskapsskatten påvirker forholdet mellom kapital og arbeidskraft i et marked. Disse studiene antar implisitt perfekt konkurranse i produksjons- og faktormarkedene. En trend i nyere empirisk forskning er imidlertid å undersøke selskapsskattens direkte effekt på lønn ved å tillate markedsfriksjoner som imperfekt konkurranse. Skatteoverveltningen på arbeiderne beregnes ut fra to skattefundamenter; lønnskostnader og overskudd. Studiene som ser på næringer med høye lønnskostnader og lave overskudd, finner derfor veldig høye estimater for overveltningen av selskapsskatten på arbeidere. Ettersom resultatene fra studiene er sterkt avhengig av næringen som undersøkes, hvor arbeidsintensiv næringen er og konkurransen i markedet, er flere av funnene lite generelle. Basert på funnene fra de empiriske studiene, er det derfor utfordrende å trekke en samlet konklusjon om hvem som egentlig betaler selskapsskatten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleHvem betaler egentlig selskapsskatten? : en litteraturstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record