Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØkland, Gunnar Magne
dc.contributor.authorSkarsten-Torvanger, Andreas
dc.contributor.authorChristiansen, Egil Magnus
dc.date.accessioned2020-10-06T10:45:23Z
dc.date.available2020-10-06T10:45:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681310
dc.description.abstractDenne oppgaven har hatt som formål å se nærmere på tilskuddsordningen for pensjonstilskudd til private barnehager, i Norge. Problemstillingen undersøkte sammenhengen mellom mottatt pensjonstilskudd fra kommunene, og faktisk pensjonsbetaling til ansatte i de private barnehagene. De private barnehagene mottar med dagens ordning 13 prosent av kommunale lønnskostnader. Resultatene fra analysen konkluderte med at private barnehager har en gjennomsnittlig pensjonsutgift på mellom 7,5 og 8,5 prosent av kommunale lønnsutgifter. Disse funnene indikerte at dagens tilskuddsordning for pensjoner i private barnehager, overkompenserer de private barnehagene. Det ble for 2018 avdekket at private barnehager mottok over 900 millioner kroner som ikke ble brukt på pensjon. I lys av prinsipal-agent teori ble det diskutert hvordan kommuner og private barnehager har forskjellige målstrukturer. Utfordringen som ble diskutert handlet om å finne skjæringspunktet mellom disse målstrukturene. Det ble satt fokus på å lage en ordning som sikrer minimalt med sløsing av penger, som kan komme velferdsstaten Norge til gode. Det kom ikke frem noen åpenbar tilskuddsordning som kunne løse denne interessekonflikten. Det ble allikevel satt søkelyset på regnskapsrapporteringen til private barnehager, med forslag som kunne øke påliteligheten og nøyaktigheten i rapporterte pensjonsutgifter. Gjennom analyser ble det avdekket at det er store forskjeller i pensjonsutgifter fra innskuddspensjon til ytelsespensjon. Basert på dette ble det anbefalt et differensiert tilskudd. Et slikt tilskudd ville innebære at private barnehager med innskuddspensjon mottar en lavere tilskuddssats enn barnehager med ytelsespensjon. Avslutningsvis ble det presentert forslag til videre forskning, hvor det skal legges spesielt vekt på forslaget om å se nærmere på pensjonsordningene som eksisterer i næringslivet. Denne oppgaven har belyst hvor store forskjeller det kan være for forskjellige pensjonsordninger, og vi ser derfor stor samfunnsnytte av å belyse hvor stor betydning en god pensjonsordning kan ha for befolkningen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleSammenligning av pensjonsutgifter og pensjonstilskudd til private barnehageren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel