Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMysliwski, Mateusz
dc.contributor.advisorSæthre, Morten
dc.contributor.authorWærdahl, Henrik E.
dc.contributor.authorKvalsvik, Martin H.
dc.date.accessioned2020-10-08T07:24:41Z
dc.date.available2020-10-08T07:24:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681670
dc.description.abstractI denne oppgaven benytter vi oss av et sammensatt datasett som inneholder informasjon om bankfilialer i Norge fra 2004 til 2016 samt variabler tilknyttet filialene. Dette omfatter demografi, bredbåndsdekning, økonomiske nøkkeltall og konkurranse. Formålet er å estimere hvordan disse faktorene påvirker sannsynligheten for filialnedleggelse. Hovedfunnene indikerer at spesielt finansielle måltall og konkurranse har en betydning på sannsynligheten for nedleggelse. En økning i likviditetsgrad, gjeldsgrad og antall filialer tilknyttet forretningsbanker vil redusere sannsynligheten for nedleggelse, mens et økt antall regionale sparebanker øker sannsynligheten. De demografiske variablene viser derimot ingen effekt på sannsynligheten for filialnedleggelser i den undersøkte perioden. Vi avdekker til slutt at det foreligger variasjon i effektene, avhengig av hvilken form for bank den konkrete filialen tilhører. Forretningsbanker tyder på å være langt sterkere påvirket av økt bredbåndsdekning enn regionale og lokale sparebanker. I tillegg foreligger det indikasjoner på at en økt andel eldre befolkning over 70 år gir lavere sannsynlighet for nedleggelse hos de lokale sparebankene. Nøkkelord – Nedleggelse av bankfilialer, Filialstruktur, Banknæringen i Norgeen_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleNedleggelser av bankfilialer i det norske markedet : en kvantitativ analyse av relevante beslutningsvariableren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel