Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorApeland, Anja Maria
dc.contributor.authorEilertsen, Stine
dc.date.accessioned2020-10-13T08:03:49Z
dc.date.available2020-10-13T08:03:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682352
dc.description.abstractI denne masterutredningen har vi tatt for oss formuesskattens virkninger på den finansielle situasjonen til Sylvsmidja AS og Vossasylv Jakob Rongve AS. Formuesskatten debatteres stadig, og mange mener den har en negativ innvirkning på norsk næringsliv. Argumentene baserer seg særlig på at aksjonærene ser seg nødt til å betjene skatten ved hjelp av utbytte fra bedriften, og at dette bidrar til likviditetsutfordringer og kapitalnedbygging. Ved hjelp av deskriptiv statistikk og regresjonsanalyser på selskapenes regnskapstall, har vi undersøkt hvordan formuesskatten påvirker deres likviditet, soliditet og utbyttepraksis. I første del av analysen tar vi for oss formuesskatt utløst fra eierskap i selskapene og undersøker hvordan denne påvirker utbyttebeslutningene, før vi avslutningsvis går nærmere inn på to av aksjonærenes totale formuesskatt. Våre resultater viser at det ikke er grunnlag til å hevde at formuesskatten har en negativ innvirkning på bedriftenes finansielle situasjon. Analysene viser at formuesskatten treffer bedrifter i gode økonomiske situasjoner, og at utbytte i større grad styres av årets resultat og ikke formuesskatten. Undersøkelser av selskapenes utbytterate viser at innføringen av utbytteskatt også har hatt betydning for aksjonærenes valg av utbytte. Funnene tyder på at selskapene har tilpasset utbyttene sine for å spare utbytteskatt. Ved nærmere analyse av aksjonærenes totale formuesskatt, finner vi at utbyttene blir overført til tilknyttet selskap, hvor kapitalen i de fleste eller alle tilfeller blir værende. Disse resultatene taler for at aksjonærene ikke er avhengig av utbytte fra bedriftene for å betjene formuesskatten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleFormuesskattens virkninger på selskapets finansielle situasjon : en case-studie av formuesskattens virkninger på Sylvsmidja AS og Vossasylv Jakob Rongve ASen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record