Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørndal, Mette Helene
dc.contributor.authorHvidevold, Alexandra Eide
dc.contributor.authorKarlsen, Malin
dc.contributor.editorBjørndal, Endre
dc.date.accessioned2020-10-13T08:51:40Z
dc.date.available2020-10-13T08:51:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682373
dc.description.abstractFor å nå klimamålene må deler av verdens energibehov dekkes gjennom nye og fornybare energikilder. I Europa er det utbygging av havvind som har det største potensialet for å øke mengden fornybar energi i energiporteføljen. Utsira Nord har blitt utredet som et egnet område for flytende havvind av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og næringslivet engasjerer seg for å kunne realisere en utbygging. Flytende havvind er per i dag en relativt ny teknologi og følgelig er kostnadene høyere for flytende havvind enn for vindkraft på land og havvind som er bunnfast. For referansevindparken vår på 1000 MW med oppstart i 2025 er LCOE estimert til å være 0,63 kr/KWh. LCOE representerer den langsiktige marginalkostnaden til prosjektet og er den gjennomsnittlige break-even prisen for at en utbygging skal bli ansett som lønnsom. Det er forventet at det vil oppstå store kostnadsreduksjoner for havvind. Spesielt gjelder dette for installering, utvikling, støttestruktur og drifts- og vedlikeholdskostnader, samtidig som kapasitetsfaktoren på turbinene er forventet å øke. Etter hvert som utbyggerne oppnår skalafordeler i produksjonen og får kommersialisert teknologien for flytende vindturbiner, vil de kunne utnytte læringseffektene og oppnå ytterligere kostnadsreduksjoner. Vi har beregnet tre ulike scenarier for henholdsvis stor, middels og liten kostnadsreduksjon frem mot 2030. Dette ga en LCOE 0,43 kr/KWh som et beste case med størst kostnadsreduksjon og en LCOE på 0,57 kr/KWh ved en lav kostnadsreduksjon. Vårt “middels” scenario resulterte i en LCOE på 0,48kr/KWh og samsvarer godt med estimatene fra læringskurven og uttalelser fra næringslivet. Dersom utbyggingen av havvind tar seg opp, har vi grunn tro at denne kostnadsreduksjonen er oppnåelig innen 2030. Som vi ser avhenger den langsiktige marginalkostnaden for utbygging av Utsira Nord i stor grad av når prosjektet blir iverksatt, hvordan utbyggingsraten for flytende havvind utvikler seg og følgelig hvilke kostnadsreduksjoner som realiseres. Historisk sett ligger norske energipriser på et lavt nivå sammenlignet med resten av Europa. Mellom 2030 og 2040 estimeres det at energiprisen i Norge vil ligge rundt 0,36-0,40 kr/KWh, sammenlignet med et gjennomsnittlig prisnivå på 0,60-0,65 kr/KWh i resten av Europa. Dette indikerer at en utbygging av Utsira Nord ikke vil bli lønnsom ved salg i det norske markedet alene, selv om scenarioet “høy” kostnadsreduksjon inntreffer i 2030.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleØkonomiske utsikter for utbygging av Utsira Nord : en analyse av den langsiktige marginalkostnaden ( Levelized Cost of Energy, LCOE) og lønnsomheten til en flytende havvindpark frem mot 2030.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record