Show simple item record

dc.contributor.advisorDanilova, Kjersti Berg
dc.contributor.authorKvam, Erlend
dc.contributor.authorHals, Sondre
dc.date.accessioned2020-10-13T10:06:31Z
dc.date.available2020-10-13T10:06:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682414
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har vi undersøkt integrasjonen mellom lean og digitalisering i fire virksomheter. Vi valgte å formulere to forskningsspørsmål som studien tar sikte på å besvare. Det første forskningsspørsmålet tar sikte på å undersøke hvordan virksomheter integrerer lean og digitalisering. Dette har blitt sett i sammenheng med virksomheters tilnærming, organisering, integrasjon mellom lean- og digitale verktøy og utfordringer. Det andre forskningsspørsmålet tar derimot sikte på å undersøke hvilke effekter som kan oppnås ved å integrere lean og digitalisering. Her trekkes positive og negative effekter frem for hver av casebedriftene. Studien er en av få empiriske studier som undersøker integrasjon, og vil være et bidrag til eksisterende litteratur og videre forskning. Studien har et eksplorativt forskningsdesign, hvor det er benyttet en kvalitativ forskningsmetode. Gjennom åtte individuelle dybdeintervju har vi samlet inn primærdata som danner grunnlaget for studiens funn. Alle intervjuobjektene innehar stillinger tilknyttet fagområdene lean og digitalisering, noe som har vært avgjørende for å besvare studiens forskningsspørsmål. Resultatene viser at alle casebedriftene har identisk tilnærming til integrasjon, hvor alle har hovedfokus på lean. Her legges lean-prinsipper til grunn for prosessforbedring, mens digitalisering brukes for å imøtekomme målsettingene prinsippene tar sikte på å oppnå. Videre finner vi at casebedriftene organiserer arbeidet med integrasjon på to ulike måter. Dette gjøres gjennom å organisere arbeidet i samme enhet og avdeling, eller gjennom et tverrfaglig samarbeid på organisasjons- og konsernnivå. Studien viser at virksomhetene integrerer en rekke lean- og digitale verktøy, uten at det forekommer tydelige sammenhenger mellom hvilke som integreres. Det er videre presentert fem fremtredende utfordringer som oppleves i casebedriftene, hvor påvirkningen er selskapsspesifikk. Resultatene viser at casebedriftene opplever flere positive enn negative effekter av integrasjon, i tillegg til at digitalisering forsterker effekter som kan oppleves av lean. Vi ser derimot at hvilke positive effekter som oppleves kan avhenge av virksomheters hovedaktiviteter, mens de negative effektene i større grad er generelle.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleLean og digitalisering : en flercasestudie om hvordan virksomheter integrerer lean og digitalisering, og hvilke effekter som kan oppnås av integrasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record