Show simple item record

dc.contributor.advisorStamland, Tommy
dc.contributor.authorLillenes, Rikke Nilssen
dc.contributor.authorPedersen, Hanne Elise
dc.date.accessioned2020-10-14T06:08:26Z
dc.date.available2020-10-14T06:08:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682560
dc.description.abstractFokuset på bærekraft har i økende grad blitt en viktig prosess i fondsforvaltning i Norge. For å kunne bidra til en bærekraftig utvikling er det også viktig at denne sektoren tar ansvar. Dette fokuset fører til at investeringsviljen i selskaper med en forretningsmodell som ikke står i stil med en bærekraftig utvikling synker. Bærekraftig utvikling innebærer at en må jobbe på områdene: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Som følge av Parisavtalen blir det lagt et ekstra press på spesielt selskaper som blir sett på som klimaverstinger. Dette er noe selskaper i olje- og gassbransjen merker spesielt. På bakgrunn av dette synes vi derfor det er spennende å undersøke hvordan bærekraft integreres i investeringsprosesser i fond i Norge, samt se på hvordan dette vil ha en påvirkning på olje- og gasselskaper. Vi har i denne utredningen studert hvilke faktorer som blir lagt vekt på når en skal investere i noe som er grønt og bærekraftig. Studiet baseres på kvalitative semistrukturerte intervjuer med relevante personer innenfor fondsforvaltning, olje og gass samt analytikere og meningsbærere. Gjennom utredningen blir det avdekket at bærekraft i økende grad blir en viktig del av forvaltning av fond, i tillegg til at det er utfordringer rundt hva som kan kalles for en bærekraftig investering. Våre funn viser at det blir satt strenge krav til investeringsobjekter, og det blir gjennomført grundige analyser av disse. Aktivt eierskap og dialog har blitt et nødvendig verktøy som hjelper forvaltere å påvirke selskapene de investere i. Videre ser vi at eksklusjon blir benyttet i investeringsprosesser, men at dette blir sett på som en siste utvei. Typiske bransjer som blir utestengt er bransjer som driver eksempelvis med våpen, gambling, pornografi og tobakk. Vi ser også at det har blitt normalt å sette strenge krav til selskaper som driver med oljeleting, og har inntekter fra oljesand og kullvirksomhet. Likevel avdekker vi at norsk olje- og gasselskaper jobber for å møte kravene som blir satt av samfunnet, og at de ønsker å være med på en grønnere omstilling. På tross av dette er det nødvendig med tilstrekkelig kapital for å gjennomføre tiltak som elektrifisering, avkarbonisering og investeringer i fornybare løsninger. Dersom kravene mot bransjen øker og kapitalen ikke strømmer mot disse selskapene lenger, vil det ikke være nok kapital til å gjennomføre denne type tiltak. Vi ser derfor at en nøkkelfaktor vil være et tillitsforhold mellom forvaltere og olje- og gasselskaper som jobber med disse tiltakene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleFokus på bærekraft i forvaltning av fond : et kvalitativt studie om hvordan bærekraft blir integrert i fondsforvaltning i Norge, og olje- og gasselskapers fremtid i fonden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record