Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLines, Rune
dc.contributor.authorMyklebust, Mariell Buttedal
dc.contributor.authorGjerde, May-Christin Slettebakk
dc.date.accessioned2020-10-19T11:53:57Z
dc.date.available2020-10-19T11:53:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683643
dc.description.abstractDenne masterutredningen ser på ansattes holdninger til Robotic Process Automation (RPA), og hvilke implikasjoner dette har for implementering av RPA. For å undersøke dette har vi tatt utgangspunkt i en endringsmodell, hvor oppfatninger av ulike elementer ved endringens innhold, endringsprosessen, og endringsledelse er med på å forme ansattes holdninger til endringen. Vi har undersøkt dette ved å intervjue ledere og ansatte i LRS i Bergen kommune. Våre funn indikerer at ansatte i LRS hovedsakelig har positive holdninger til å ta i bruk RPA. Årsaken til dette er at ansatte ser hvilke fordeler teknologien kan gi, samt at en ikke frykter å bli erstattet av robotene. Dette henger sammen med en allerede stor arbeidsbelastning, og at teknologien også vil kunne generere nye oppgaver. Imidlertid fant vi også at enkelte ansatte har vært skeptiske til å ta i bruk RPA og har kjent på usikkerhet, noe som har resultert i mer negative holdninger. Samtidig har vi sett at kommunikasjon og involvering har hatt en betydning for ansattes engasjement rundt endringen. Manglende informasjon ser ut til å ha medført at positive ansatte mistet noe av interessen for prosjektet, samtidig som usikkerheten hos negative ansatte vedvarte. Etterhvert som ansatte har fått mer kjennskap til RPA, samt at ledelsen av prosessene har blitt bedre, har negative holdninger utviklet seg i mer positiv retning. Dermed har også elementer ved endringsprosessen og endringsledelse hatt betydning for ansattes holdninger til å ta i bruk RPA, selv om holdningene hovedsakelig virker å være basert på oppfatninger av endringens innhold. Basert på studiens funn har vi fremhevet fem elementer som er sentrale for at ansatte skal danne positive holdninger til RPA, og som følgelig bør fokuseres på av organisasjoner som skal ta i bruk teknologien. Det vil være viktig å kommunisere og informere tilstrekkelig gjennom hele prosessen, samt sørge for bred involvering av ansatte. Samtidig vil arbeidsmengde og tidsperspektiv være faktorer som kan virke inn på implementeringen av RPA. I tillegg vil det være hensiktsmessig å ha engasjerte og kunnskapsrike ledere, som kan planlegge og gjennomføre endringen på en effektiv måte, samt ivareta ansattes behov.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleAnsattes holdninger til robotisering av arbeidsoppgaver : en casestudie av ansattes holdninger til å ta i bruk Robotic Process Automation i Bergen kommuneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel