Show simple item record

dc.contributor.advisorLien, Lasse B.
dc.contributor.authorZivkovic, Danijela
dc.contributor.authorRolfsen, Christer Gjøse
dc.date.accessioned2021-03-18T14:12:39Z
dc.date.available2021-03-18T14:12:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734288
dc.description.abstractHovedformålet med masterutredningen er å undersøke hvordan kapitalstruktur og finansielle reserver påvirker bedrifters investeringer i humankapital og innovasjon, forskning og utvikling under koronakrisen. Masterutredningen bygger på et datasett som inneholder regnskapsdata for et tverrsnitt av 488 bedrifter i 2019 kombinert med en forstudie som kartla koronakrisens effekter i norske bedrifter. Med bakgrunn i tidligere empirisk forskning av Knudsen og Lien (2014; 2015; 2019) og Rajan og Zingales (1994), konstruerer vi regresjonsmodeller som inkluderer bransjejustert gjeld, likviditetsgrad 2 og bransjejustert lønnsomhet. I tillegg kontrollerer vi for et sett med bedrifts- og industrispesifikke variabler som har vist seg å være gjeldende for kapitalstruktur - og hvor hardt bedrifter rammes av resesjoner. Vi finner at lønnsomme bedrifter relativt til bransjen, velger å finansiere labor hoarding i stedet for å permittere eller nedbemanne ansatte under koronakrisen. Av lønnsomme bedrifter som likevel permitterte ansatte, fant vi støtte for at disse vektla om de ansatte jobbet med kjerneoppgaver i bedriften, eller hadde bedriftsspesifikk kompetanse. Vi fant imidlertid ikke nok støtte for at bedrifter med høy lønnsomhet relativt til bransjen, har større sannsynlighet for å unngå permitteringer og samtidig øke sysselsettingen under koronakrisen. I tillegg observeres interessante funn som avviker fra tidligere forskning. Vi finner at bedrifter med høyere bransjejustert vekst før krisen, har foretatt færre permitteringer eller nedbemanninger under koronakrisen. Samtidig finner vi at bedrifter med økt lønnsomhet relativt til bransjen, kutter investeringer i innovasjon, forskning og utvikling grunnet andre årsaker som kan påvirke investeringsbeslutningene deres enn de som påpekes i eksisterende litteratur. Avslutningsvis, finner vi et inverst forhold mellom bransjejustert gjeldsandel og innovasjon for norske bedrifter i 2019. Ved å dokumentere hvordan finansielle karakteristikker ved bedrifter påvirker deres investeringsatferd under en økonomisk krise, kan studien støtte fremtidig forskning ved å belyse potensielle årsaker til hvorfor bedrifter responderer annerledes under koronakrisen. Nøkkelord: Investeringer, koronakrisen, permittere, kompetanseheving, innovasjonen_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleEffekten av kapitalstruktur og finansielle reserver på investeringer under en økonomisk krise :eEn empirisk analyse av koronakrisen i norske bedrifter i 2019en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record