Show simple item record

dc.contributor.advisorSarai, Elin
dc.contributor.authorRøneid, Erlend Akerhaugen
dc.contributor.authorKristoffersen, Eirik
dc.date.accessioned2021-03-29T08:11:14Z
dc.date.available2021-03-29T08:11:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2735848
dc.description.abstractSkattetilpasninger for å tiltrekke seg utenlandsk ettertraktet kompetanse er et aktuelt tema i dagens samfunn. Med økt konkurranse har landene innført egne skattetilpasninger. Formålet med avhandlingen har vært å undersøke om skatte- og avgiftsreglene påvirker norske fotballklubbers konkurranseevne i kampen om toppspillere. Herunder har det vært sentralt å undersøke hvorvidt skatter og avgifter skaper en konkurransevridning for norske fotballklubber, sammenlignet med andre skandinaviske fotballklubber. Avhandlingen tar utgangspunkt i 12 semistrukturerte intervjuer, og utvalget representerer hvert av de skandinaviske landene. Vårt mest interessante funn viser at på kontrakter lengre enn 183 dager, og med brutto lønnsnivå over 1,2 millioner norske kroner er det signifikante forskjeller i hva norske fotballklubber må betale for å kunne tilby den samme nettolønnen som en svensk og dansk klubb. Ved en kontrakt på tre år, med en brutto årslønn på 300.000 euro, vil en norsk fotballklubb måtte betale to millioner norske kroner mer enn det en dansk fotballklubb vil måtte gjøre. Forskjellene mot danske klubber er økende i takt med lønnsstørrelsen, mens forskjellene mot de svenske klubbene vil være avhengig av i hvilken grad klubbene benytter seg av A-sink. Likevel har svenskene en fordel uavhengig om de benytter seg av A-sinken eller ikke sammenlignet med Norge. Norske klubber har lite å stille opp med i konkurransen om utenlandske ettertraktede fotballspillere, dersom det kun er størrelsen på lønn som er avgjørende. Gjennom arbeidet med avhandlingen har vi fått innsyn i anvendelsen av artistskatten, expertskatten, A-sinken og forskerordningen. Våre funn tilsier at norske og svenske klubber gjennom artistskatten og A-sinken har en konkurransefordel sammenlignet med danske klubber på korttidskontrakter opp til 183 dager. Likevel kan ikke den norske artistskatten sammenlignes med expertskatten og forskerordningen. Undersøkelsen tilsier at artistskatten ikke er konkurransedyktig i fotballbransjen. Dersom norske klubber skal kunne konkurrere på like konkurransevilkår, vil det måtte en lovendring til.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectskatteretten_US
dc.titleSkatt og konkurranseevne : påvirker skatte- og avgiftsreglene norske fotballklubbers konkurranseevne i kampen om toppspillere?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record