Show simple item record

dc.contributor.advisorJohanson, Daniel
dc.contributor.authorEdvardsen, Ida
dc.contributor.authorHammeren, Frida Karlsen
dc.date.accessioned2021-03-30T10:34:34Z
dc.date.available2021-03-30T10:34:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736108
dc.description.abstractI 2020 har næringslivet opplevd praktiske og operative utfordringer grunnet COVID-19, hvor konsekvensen har vært utstrakt bruk av hjemmekontor. Gjennom løsreven struktur og stor fleksibilitet, viser arbeidsformen til et behov for tillit og autonomi. Beyond Budgeting er en helhetlig ledelses- og styringsfilosofi, hvor utgangspunktet er en ubetinget tillit i organisasjoner gjennom realisering av desentralisert lederskap og transparens av aktiviteter. Formålet med denne masteravhandlingen har derfor vært å undersøke lederes implementering og ansattes tolkning av styringsmodellen Beyond Budgeting, med hjemmekontor som det nye hovedkontor. For å belyse studiens formål stiller vi følgende forskningsspørsmål: Hvordan kan et styringssystem, basert på Beyond Budgeting, påvirkes av og selv endre bruken av hjemmekontor? Hvilke effekter oppstår i forbindelse med bruk av hjemmekontor? Undersøkelsens forskningsmetode er kvalitativ, hvor primærdata forankres i syv dybdeintervjuer fra ett selskap. Det eksisterer lite forskning rundt utstrakt bruk av hjemmekontor, og på denne måten vil våre funn være et bidrag til litteraturen, samt danne grunnlag for fremtidige studier. Første del av studien gir en teoretisk forståelse av styringssystemets bruk fra hjemmekontor, med utgangspunkt i rammeverket til Malmi og Brown (2008). Funn viser hvordan isolasjon og fravær av uformell kommunikasjon kan blekne en sterk organisasjonskultur over tid. Tillit og autonomi er allerede integrert i styringssystemet, og bidrar med det til kontrollering av atferd når fysisk observasjon ikke lenger er mulig. Imidlertid viser funn til et større behov hos ledere for tettere oppfølging av leveranser, som kan virke kontrollerende. Likevel ser vi hvordan ansatte ikke føler seg mer kontrollert. Andre del av studien undersøker hvilke opplevde effekter som oppstår i forbindelse med bruk av hjemmekontor, for å utvide forståelsen av styringssystemets kapasitet, muligheter og utfordringer. Disse effektene er effektivitet, produktivitet, digitale verktøy, tilrettelegging, sosialt og faglig fellesskap, samt Flexible Work. På et overordnet nivå gir arbeidsformen ansatte en opplevelse av mer frihet og fleksibilitet. Studien viser hvordan korrekt utstyr og bruk av digitale verktøy er avgjørende for å kunne utføre arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Imidlertid finner vi utfordringer tilknyttet fravær av uformelle samtaler blant kolleger.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleBeyond budgeting og bruk av hjemmekontor i Equinor : en eksplorativ kasusstudie av implementering og tolkning av et styringssystem basert på Beyond budgeting, fra hjemmekontoren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record