Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKjellevold, Kyrre
dc.contributor.advisorGjesdal, Frøystein
dc.contributor.authorKvinen, Lars F.
dc.contributor.authorFjeldheim, Maria
dc.date.accessioned2021-03-30T10:38:52Z
dc.date.available2021-03-30T10:38:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736109
dc.description.abstractMålet i denne masteroppgaven er å undersøke hvordan fagdommere og fagkyndige meddommere vurderer verdsettelsesrapporter avgitt av partssakkyndige i sivile saker. Fra problemstilling og teori er det utarbeidet to forskningsspørsmål. Det første forskningsspørsmålet tar for seg hvordan vurderingen av de partssakkyndige foregår og hva som vektlegges i rettens vurdering. Det andre forskningsspørsmålet tar for seg hvilken verdi retten mener partssakkyndige tilfører rettssystemet. Her belyses det hvilken nytte rapporten har, hvordan retten bruker den og om ressursbruken svarer seg. Vi har intervjuet 7 fagdommere og 9 fagkyndige meddommere med erfaring fra verdsettelsestvister. Fagdommerne har i gjennomsnitt erfaring fra 69 verdsettelsessaker og verdsettelsesekspertene har vært fagkyndige meddommere i snitt 14 ganger. Samtlige av de fagkyndige meddommerne har økonomisk utdanning og jobber med verdsettelse i sin daglige virksomhet. Intervjuene viser at retten vurderer forutsetninger, faktum, metode og kvaliteten på arbeidet, og lar seg påvirke lite av selve verdien som blir fremlagt. Retten er klar over at den partssakkyndige påvirkes av parten den representerer. Dette hensyntas ved å sette sammen det de anser som mest fornuftig fra de ulike rapportene til sitt eget estimat. Dersom en partssakkyndig trekker rapporten for langt, kan konsekvensen bli at retten ser bort fra rapporten. Evnen til å presentere rapporten på en forståelig måte og oppnå kontakt med retten ser ut til å være viktigere for fagdommerne enn de fagkyndige meddommerne. Dette kan skyldes at fagdommerne har mindre kompetanse på verdsettelse, og dermed er mer avhengig av å få presentert rapporten godt for å forstå innholdet. Videre er den økonomiske kompetansen til de fagkyndige meddommerne med på å øke kvaliteten og effektiviteten til rettens vurdering, samt sikre rettssikkerheten. Det er enighet blant intervjuobjektene om at bruken av partssakkyndige svarer seg, da de partssakkyndige legger frem informasjon som er sentral for rettens beslutning. Noen av intervjuobjektene mener at ressursbruken i verdsettelsestvister har vært økende de siste årene. For å motvirke denne trenden blir det foreslått mer utstrakt bruk av avkortning, eller forsøk på dialog før saken havner i retten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleRettens vurdering av partssakkyndiges verdsettelsesrapporter : hvordan vurderer fagdommere og fagkyndige meddommere verdsettelsesrapporter avgitt av partssakkyndige i sivile saker?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel