Show simple item record

dc.contributor.advisorLien, Lasse B.
dc.contributor.authorFornes, Martine
dc.contributor.authorKaroliussen, Ingrid Grønli
dc.date.accessioned2021-03-30T10:43:21Z
dc.date.available2021-03-30T10:43:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736111
dc.description.abstractDenne utredningen har hatt som formål å besvare følgende forskningsspørsmål: Hvordan utvikler et interorganisatorisk samarbeid seg til et digitalt økosystem, og hva skal til for at denne overgangen kan realiseres? Vi har utført en eksplorativ enkeltcasestudie av et pågående interorganisatorisk samarbeid for å studere motiver, barrierer og dynamikker knyttet til denne utviklingen. Gjennom to runder med intervjuer har vi samlet data fra ti respondenter, som til sammen representerer tre ulike aktører i samarbeidet. Vi har dannet oss et teoretisk grunnlag basert på eksisterende økosystemlitteratur for å diskutere funnene fra analysen. Litteratur knyttet til økosystemer har fått økt oppmerksomhet i nyere tid, men forskningen på fremveksten av økosystem er fortsatt begrenset. For å belyse forskningsspørsmålet har vi derfor inkludert litteratur knyttet til interorganisatoriske samarbeid i det teoretiske grunnlaget. Gjennom studien har vi avdekket at det finnes en fase før et økosystem etableres. Vi definerer dette som unnfangelsesfasen i økosystemets livsløp, og argumenterer for at behovene i denne fasen avviker fra behovene i et etablert økosystem. Unnfangelsesfasen markerer perioden hvor tilstanden til et prosjekt endrer seg fra et interorganisatorisk samarbeid til et økosystem. Det er sentralt at prosjektet kjennetegnes av at aktørene er gjensidig avhengige av hverandre for å oppnå et felles mål, men at behovene for kontrakter, tillit og koordinering endres i løpet av fasen. Vi har funnet at mangelen på tillit i oppstarten av et prosjekt kan kompenseres med kontraktsmessige avtaler, men at tillit og relasjoner må bygges over tid for å etablere et økosystem. Videre har vi avdekket at det er avgjørende å ha en tydelig leder i unnfangelsesfasen, og at innehaveren av denne rollen må ta ansvar for å fasilitere samarbeid mellom deltakerne. Til slutt viser funnene våre at tradisjonelle styringsverktøy hindrer innovasjon og fremgang i interorganisatoriske prosjekter, og representerer dermed en barriere i unnfangelsesfasen. Det eksisterer få studier knyttet til hvordan man kan skape et vellykket økosystem, og våre funn vil følgelig være et bidrag til litteraturen. Samtidig danner studien grunnlag for videre forskning, og bidrar dermed til litteraturen på et område med stadig større relevans.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleFra interorganisatorisk samarbeid til digitalt økosystem : en eksplorativ casestudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record