Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOust, Are
dc.contributor.authorSylta, Thomas
dc.contributor.authorBerntsen, Erlend
dc.date.accessioned2021-04-07T08:17:01Z
dc.date.available2021-04-07T08:17:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736509
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredninger er å estimere verdien av egenkapitalen til Entra ASA pr 30.11.2020. Egenkapitalverdien estimeres ved bruk av en fundamental metode, samt supplering med markedsbaserte metoder. Videre gjennomføres det omfattende analyser av usikkerheten rundt vårt estimat for å komme frem til et verdiintervall som vi mener er rimelig. Grunnlaget for budsjettering av fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav i den fundamentale verdsettelsen er en analyse av de fundamentale forholdene for Entra. Analysen av de underliggende økonomiske forholdene er utført på grunnlag av offentlig tilgjengelig informasjon, samt strategisk analyse av kvalitative forhold for bransjen og for Entra. Videre har vi valgt å utføre markedsbaserte verdsettelsesteknikker for å verifisere vårt verdiestimat. Vi utfører både multippelbasert verdsettelse mot komparative selskaper, samt en fullstendig substansiell verdsettelse av Entra sine eiendommer ved substansverdimodellen. Funnene herfra gir oss større sikkerhet for den fundamentale verdsettelsen. Endelig verdiestimat i utredningen er estimert ved å vekte fundamentalt verdiestimat 70 prosent, og markedsbasert verdiestimat 30 prosent. I avslutningsfasen av oppgaven (november) har det blitt offentliggjort informasjon om to bud på selskapet. Disse budene er hensyntatt i vår vurdering av den fundamentale verdien av Entras egenkapital og underbygger etter vår mening relevansen av å gjennomføre en verdsettelse av Entra. Gjennom verdsettelsen og våre analyser finner vi at egenkapitalverdien sannsynligvis er i intervallet NOK 120 til NOK 160 pr. aksje. Ved verdsettelsestidspunktet 30.11.2020 estimerer vi en endelig egenkapitalverdi for Entra på NOK 139 pr. aksje. Børskurs for aksjen pr. 30.11.2020 er NOK 177,8 pr. aksje. Sammenlignet med vårt verdiestimat på 139 kroner pr. aksje, og intervallet NOK 120 til NOK 160 pr. aksje, medfører dette at vår konklusjon er en selg anbefaling. Vi påpeker imidlertid at egenkapitalinvestors premisser og forutsetninger ikke nødvendigvis stemmer overens med våre forutsetninger. Investor må derfor selv gjøre en helhetlig vurdering av forutsetningene som ligger til grunn i vårt estimat før det ageres på bakgrunn av vår konklusjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleFundamental verdsettelse av Entra ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel