Show simple item record

dc.contributor.advisorGrytten, Ola Honningdal
dc.contributor.authorHanken, Syver
dc.contributor.authorSyse, Peter
dc.date.accessioned2021-04-07T08:37:08Z
dc.date.available2021-04-07T08:37:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736525
dc.description.abstractVåren 2021 er det 20 år siden Norge formelt innførte fleksibel inflasjonsstyring. Målet for pengepolitikken ble endret til å sikte mot en lav og stabil inflasjon på 2,5 prosent for å sikre en stabil pengeverdi. Denne masteroppgaven tar sikte på å vurdere hvordan fleksibel inflasjonsstyring har påvirket inflasjon, konjunkturer og finansiell stabilitet. Vi har også sett på pengepolitiske utviklinger i løpet av perioden. Vår hovedkonklusjon er at pengepolitikken i stor grad fremstår som vellykket. Vi har analysert pengepolitikken ved å studere utviklingen i ulike økonomiske størrelser, blant annet ved hjelp av trend- og sykelanalyse. Vi har deretter sammenlignet utviklingen mot målene for pengepolitikken. Vi har også estimert en Taylor-rente for å finne perioder hvor Norges Banks rentesetting har avveket fra enkle pengepolitiske regler. Pengepolitikken har bidratt til lav og stabil inflasjon. Inflasjonen har ligget betydelig under inflasjonsmålet. Dette gjør at vi setter spørsmålstegn ved om målet burde blitt satt til 2,0 prosent fra starten av. Inflasjonen har også hatt lavere varians enn i tidligere perioder. Fleksibel inflasjonsstyring har ikke hatt store utslag på konjunkturutviklingen, men har bidratt til stadig mer moderate sykler. Dette ser vi blant annet av gradvis lavere standardavvik. Det har gjennom perioden bygget seg opp finansielle ubalanser. Disse vokser fremdeles og utgjør et bekymringsmoment for pengepolitikken. Utviklingen i de finansielle ubalansene fremstår likevel som mer stabil i etterkant av finanskrisen. I løpet av perioden har det blitt gjort flere justeringer av pengepolitikken. Endringene har gjort pengepolitikken stadig mer fleksibel. Sentralbanken har i større grad tatt hensyn til andre parametere enn inflasjonen alene, herunder konjunktursvingninger og finansiell stabilitet. Pengepolitikken har også blitt mer åpen. Dette har styrket forventningskanalen og trolig gjort pengepolitikken mer effektiv. Nøkkelord – Pengepolitikk, Inflasjonsmål, Fleksibel inflasjonsstyring, Norges Banken_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsamfunnsøkonomien_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.title20 år med fleksibel inflasjonsstyring : hvordan har fleksibel inflasjonsstyring påvirket inflasjon, konjunkturer og finansiell stabilitet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record