Show simple item record

dc.contributor.advisorGjesdal, Frøystein
dc.contributor.authorGashi, Albesjan
dc.contributor.authorMenøy, Henrik Ruben
dc.date.accessioned2021-04-07T12:16:41Z
dc.date.available2021-04-07T12:16:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2736633
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å estimere egenkapitalverdien til Kolonial per 31.12.2019. Hovedteknikken som benyttes er fundamental verdsettelse, supplert med en scenarioanalyse. Fundamental verdsettelse omfatter neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer til dagens verdi. Scenarioanalysen består av en sannsynlighetsvekting av ulike «tilstander» et selskap kan utvikle seg til. Denne oppgaven tar for seg 3 ulike scenarioer, et optimistisk, forventet, og pessimistisk (konkurs). Hovedfokuset vil ligge i estimeringen av det forventede. Det norske dagligvaremarkedet er preget av relativt få og store aktører. Leverandørleddet er svært konsentrert, og vareutvalget er lite sammenlignet med andre land. Prisdiskriminering mellom aktørene har lenge vært et sentralt tema, hvor oppnåelige innkjøpsbetingelser i stor grad knyttes til størrelse. Importvernet for å beskytte norske produsenter er en viktig forklaringsfaktor for strukturen i markedet, og styrker forhandlingsmakten til leverandørene. Etableringsbarrierene er derfor høye, og analysering av et relativt ungt og innovativt selskap i denne bransjen er derfor en interessant problemstilling. En innføring av en ny lov som omfatter leverandørforhold i dagligvaremarkedet, kan potensielt lette på etableringsbarrierene. Kolonial er et relativt ungt selskap, og det reflekteres gjennom en del røde, men raskt voksende tall i regnskapet. Verdiestimatet av yngre selskaper hentes i større grad fra forventningene tilknyttet fremtidig vekst. Den kvantitative informasjonen fra dagens regnskap sier lite om dette, og vi har dermed basert forutsetninger og antakelser i større grad på den kvalitative strategiske analysen. Vi finner et stort potensial for det nettbaserte dagligvaremarkedet, og gode fremtidsutsikter som antyder videre drift for Kolonial. Fra den fundamentale verdsettelsen ble et estimat på 882 718 697 NOK utarbeidet. Gjennomføring av scenarioanalysen bidro videre til en bedre fremstilling av usikkerheten tilknyttet dette estimatet, og ga en ytterligere justering av estimatet til 960 223 983 NOK.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleFundamental verdsettelse av Kolonial.noen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record