Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinshamn, Stein Ivar
dc.contributor.authorGlomseth, Gustav
dc.contributor.authorThomassen, Fredrik
dc.date.accessioned2021-04-12T06:54:36Z
dc.date.available2021-04-12T06:54:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737192
dc.description.abstractLaksenæringen har lenge slitt med lakselus, sykdommer og svinn, noe som har ført til kostbare behandlinger, redusert produksjon og strenge reguleringer fra myndighetene. Hensikten til denne masterutredningen har vært å analysere mulige effekter oppdrettsnæringen kan få av digitaliseringsinitiativet AquaCloud. AquaCloud er et standardiserings- og kunnskapsdelingsprosjekt basert på oppdrettsnæringens behov for å løse felles problemer med et formål om å legge til rette for bærekraftig vekst. Utredningen tar utgangspunkt i sjømatklyngen NCE Seafood Innovation Cluster som er initiativtaker til AquaCloud. Klyngen består av flere aktører innen næringen, blant annet oppdrettsselskaper, forskningsinstitusjoner og tjenesteleverandører. Vi har gjennom intervjuer samlet kvalitativ informasjon fra utvalgte selskaper, i tillegg til kvantitativ informasjon fra offentlige databaser. Dette har lagt grunnlaget for en lønnsomhetsanalyse der vi har sett på de potensielle økonomiske effektene av tiltaket. Denne studien har hovedsakelig en induktiv tilnærming og et utforskende design. Våre funn tilsier AquaCloud har potensiale til å bli et lønnsomt prosjekt. Dagens kostnadsnivå i næringen er så betydelig høyt at selv noen få prosent nedgang vil bety innsparinger på flere hundre millioner kroner. For at AquaCloud skal ha denne effekten er det viktig at datainnsamlingen i næringen standardiseres, at dataen blir tilgjengeliggjort, og at effektive tiltak utvikles som følge av denne kunnskapsdelingen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectEnergi, naturressurser og miljøen_US
dc.titleDigitalisering i oppdrettsnæringenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record