Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAnis, Saad Bin
dc.contributor.advisorKulset, Ellen Marthinsen
dc.contributor.authorFiskerstrand, Magnus
dc.date.accessioned2021-04-12T06:58:44Z
dc.date.available2021-04-12T06:58:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737193
dc.description.abstractDenne oppgaven utforsker problemstillinger knyttet til kryptovaluta, et fenomen som har blomstret de siste 10 årene, sett fra et revisjonsperspektiv. Studien er utført gjennom dybdeintervjuer med tre revisorer fra de fire store (PWC, EY, KPMG & Deloitte), og fire fra øvrige revisjonsfirmaer. Tidligere forskning har avdekket en skepsis blant revisorer – hovedsakelig fra de fire store – som distanserer seg fra kryptovalutaengasjement. I lys av skepsisen, undersøker oppgaven hvorfor noen revisorer og revisjonsfirmaer likevel aksepterer kryptovalutaoppdrag, en studie som ikke er utført tidligere. Samtlige revisorer i denne oppgaven, som aksepterer og reviderer kryptovalutavirksomheter, representerer «øvrige» revisjonsfirmaer. Studien avdekker at revisorene aksepterer kryptovalutaoppdrag, med dominerende motivasjon å tilegne seg kunnskap og erfaring, både knyttet til kryptovaluta, men også knyttet til teknologien bak – blokkjedeteknologi – for å holde seg relevant, og for å følge samfunnsutviklingen. I motsetning til de øvrige revisjonsfirmaene i utvalget, identifiserer imidlertid studien en skepsis blant revisjonsfirmaene fra de fire store, som distanserer seg fra kryptovalutaklienter, i samsvar med tidligere forskning. Skepsisen som fremkommer blant revisjonsfirmaene, i likhet med eksisterende litteratur, omhandler potensielle klienters interne kontroller og integritet, revisjonsfirmaets manglende kompetanse på området, og omdømmerisikoen som følger. I tillegg avdekker studien en skepsis knyttet til engasjementets forventede lønnsomhet, relatert til dagens kryptovalutasegment. Det andre bidraget til oppgaven er å identifisere hvilke praktiske utfordringer som er mest fremtredende, knyttet til revisjon av kryptovaluta. Utfordrende regnskapspåstander, i forhold til å sikre tilstrekkelig revisjonsbevis, knyttes til eksistens, rettigheter og verdsettelse, som samsvarer med tidligere forskning på området. Utfordringene knytter seg blant annet til manglende regulerte tredjepartsbekreftelser, eierskap og sensitiviteten til den private nøkkelen, og manglende pålitelige, offisielle kurser på mindre kryptovalutaer, også i samsvar med tidligere forskning. I tillegg avdekker studien verdsettelsesproblematikk, relatert til splittelser i valutaen. Det tredje, og siste bidraget til oppgaven, er å identifisere hvilke revisjonshandlinger som faktisk utføres. Revisjonshandlingene omfatter observasjon av tilgang til, og gjennomgang av lommeboken, forespørsler til ledelsen, kontrollberegninger, og rimelighets- og ekspertvurderinger av tilgjengelige kryptovalutakurser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleKryptovaluta og revisjon : klientaksept, praktiske revisjonsutfordringer, og revisjonshandlinger knyttet til kryptovalutaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel