Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBragelien, Iver
dc.contributor.authorNoem, Vetle Lennartson
dc.contributor.authorNeergaard, Thomas Elgenes
dc.date.accessioned2021-04-20T07:15:59Z
dc.date.available2021-04-20T07:15:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738473
dc.description.abstractFormålet med vår masterutredning er å utforske hvordan sirkulære forretningsmodeller kan oppstå på tvers av landbruket og biogassbransjen. Vi studerer hvordan Lyse, IVAR og Felleskjøpet samarbeider for å løse utfordringene med spredeareal for husdyrbønder på Jæren. Det er begrenset med litteratur som tar for seg hvordan sirkulære forretningsmodeller kan utvikles i Norge. Vi gjennomfører derfor en eksplorativ studie for å bidra med ny innsikt på området. Vår masterutredning tar for seg teori og empiri om forretningsmodeller, forretningsmodell-innovasjon, bærekraftige forretningsmodeller og sirkulære forretningsmodeller. Teorien legger opp til å forstå hvordan sirkulære forretningsmodeller strekker seg lengre enn bærekraft, og hovedfokuset er å forstå hvordan selskaper kan bli sirkulære ved å skape omvendte kretsløp. Analyse- og diskusjonskapittelet er basert på tolv intervjuer med personer i biogassbransjen og landbruket. Funnene viser hvordan sirkulær økonomi drives frem av strengere regulering, og hvordan biogassproduksjon fra husdyrgjødsel kan utformes. Vi har i studien videreutviklet rammeverket til Lüdeke-Freund, Gold og Bocken (2019), og bidratt til å forstå at omvendte kretsløp må tilpasses individuelle behov, lokale utfordringer og muligheter. Landbruket på Jæren har store utfordringer med spredeareal som følge av for stor tilførsel av fosfor til jorden. Dagens situasjon er krevende, og innføring av ny gjødselvareforskrift vil føre til en mangel på spredeareal i fremtiden. Vi fant at dersom husdyrbøndene leverer husdyrgjødsel til biogassproduksjon, vil de avhjelpes med spredeareal. Lyse, IVAR og Felleskjøpet skal utforme et biogassanlegg som håndterer gjødseloverskuddet på Jæren, og våre funn viser at samarbeidsprosjektet forsøker å optimalisere bruken av husdyrgjødsel ved å avvanne den på gårdene. Avvanning skaper to kretsløp, et for våtfraksjon og et for tørrfraksjon, som er sentrale for å løse utfordringene med spredeareal. Studien har bidratt til å forstå en tidlig fase i etableringen av sirkulære forretningsmodeller. Vårt bidrag til litteratur er innsikt i hvordan omvendte kretsløp kan fungere som et utgangspunkt for å skape en sirkulær økonomi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleFra spredearealkrav til sirkulær økonomi : en eksplorativ casestudie av samarbeidet mellom biogassbransjen og landbruket på Jærenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel