Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorBull-Hansen, Fredrik Finsæther
dc.contributor.authorJohansen, Henrik
dc.date.accessioned2021-04-20T07:38:53Z
dc.date.available2021-04-20T07:38:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738485
dc.description.abstractDenne utredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norske Skog ASA («Norske Skog»). Formålet er å estimere verdien av selskapets egenkapital per 30.11.2020 og å synliggjøre usikkerheten i verdiestimatet. Norske Skog er i dag hovedsakelig en papirprodusent eksponert mot et marked preget av sterk nedgang, men har ambisjoner om å diversifisere innen en rekke nye produktområder, blant annet bølgepappmateriale. Fundamental og komparativ verdsettelse ble benyttet til å estimere selskapets egenkapitalverdi. Fundamental verdsettelse verdsatte selskapet til 28,85 kroner per aksje. Det innebærer en implisitt Pris/Bok på 0,50 og dermed betydelige regnskapsmessige verdiødeleggelser for aksjonærene. Den strategiske rentabilitetsanalysen av Norske Skog og bransjen fant at Norske Skog har hatt en strategisk ulempe som følge av en svak bransjefordel og en stor ressursulempe. Bransjefordelen er svak som følge av at produkthomogeniteten begrenser potensialet for verdikapring samt at teknologisk utvikling og endrede konsumentpreferanser fører til at etterspørselen etter publikasjonspapir er i sterk nedgang, krever stadige kapasitetstilpasninger og lønnsomheten begrenses. Ressursulempen er stor grunnet en betydelig marginulempe knyttet til stor eksponering mot produkter med lav lønnsomhet relativt til bransjen. Noe av dette kompenseres for med en omløpsfordel fra en sterkt nedskrevet balanse og mangel på vertikal integrasjon tilbake til skogen. Det ventes at marginulempen og omløpsfordelen blir mindre etter hvert som selskapet starter opp produksjon av mer lønnsomme produkter. Grunnet langvarige strategiske ulemper knyttet til produktporteføljen og vertikal integrasjon, ventes det at selskapet ikke vil oppnå samme rentabilitet som bransjen for øvrig. Det fundamentale verdiestimatet er imidlertid preget av stor usikkerhet fra lønnsomheten til de nye prosjektene til selskapet, som det, med unntak av konvertering av papirmaskiner til produksjon av bølgepappmateriale, eksisterer lite informasjon om. Den komparative verdsettelsen verdsatte selskapet til 37,88 kroner per aksje ved bruk av multippelvurdering. Endelig verdiestimat, basert på en vekting av det fundamentale og det komparative verdiestimatet, er 29,75 kroner per aksje. Per 30.11.2020 var aksjekursen 27,05 kroner, som innebærer en holdanbefaling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norske Skog ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record