Show simple item record

dc.contributor.authorFollstad, Ole Erik
dc.contributor.authorFyen, Tobias Bakke
dc.date.accessioned2015-02-10T14:05:12Z
dc.date.available2015-02-10T14:05:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275785
dc.description.abstractTemaet i denne masterutredningen er fastsettelsen av pensjonsforutsetninger blant norske børsnoterte selskaper. Formålet er å undersøke om de de fastsatte forutsetningene har en sammenheng med selskapers karakteristika. Reviderte IAS19 som hadde virkning fra 01.01.2013 fjernet muligheten for å utsette regnskapsføringen av estimatavvik som oppstår som følger av endringer i pensjonsforutsetningene. Dette estimatavviket gir informasjon om hvordan selskaper har truffet med sine forutsetninger. Det blir gjennomført statistisk testing for å undersøke om det foreligger sammenhenger mellom fastsatte pensjonsforutsetninger og tre karakteristika ved selskapet. De tre karakteristikaene er egenkapitalfinansiering, synlighet og lønnsomhet. Testingen blir gjort ved bruk av regresjonsmodeller. Utredningen finner statistisk signifikant sammenheng mellom selskapenes lønnsomhet og fastsatte pensjonsforutsetninger. Sammenhengen tilsier at selskaper med lav lønnsomhet setter forutsetninger som medfører en lavere pensjonsforpliktelse enn selskaper med høyere lønnsomhet. Det blir ikke funnet statistisk signifikante sammenhenger mellom selskapers egenkapitalfinansiering og fastsatte pensjonsforutsetninger. Heller ikke selskapers synlighet og fastsatte pensjonsforutsetninger viser statistisk signifikant samvariasjon. Det blir funnet statistiske forskjeller mellom årene 2012 og 2013. Dette skyldes blant annet innføring av ny dødelighetstabell i 2013 som gir negative estimatavvik. I denne utredningen konkluderes det kun på at det foreligger en statistisk signifikant sammenheng mellom selskapers lønnsomhet og fastsatte pensjonsforutsetninger. Årsaken til denne samvariasjonen forsøker oppgaven ikke å konkludere på.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleFastsettelse av pensjonsforutsetninger blant norske børsnoterte selskapernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record