Show simple item record

dc.contributor.authorLorvik, Hanne Hjelmungen
dc.contributor.authorTandberg, Kristian
dc.date.accessioned2015-02-10T14:13:56Z
dc.date.available2015-02-10T14:13:56Z
dc.date.issued2015-02-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275787
dc.description.abstractDen blå-blå regjeringen har siden sin inntreden i oktober 2013 gitt uttrykk for et ønske om å innføre en lovendring som fjerner restriksjonene på søndagsåpne butikker. Målet med denne studien har vært å se nærmere på de potensielle implikasjonene av en slik lovendring, ved hjelp av en lønnsomhets-, konkurranse- og regresjonsanalyse. Objektene for vår analyse har vært tre dagligvarebutikker fra tre ulike kjeder; i oppgaven kalt Butikk A, B og C. De tre butikkene har i dag åpent på søndager, og driftes under begrensningene gitt av Brustadbuloven. Vårt hovedfunn er at det å øke tilgjengeligheten for kundene på søndager er ulønnsomt for alle aktørene, gitt at alle aktørene holder full butikk åpen. Utvidet tilgjengelighet på søndag er svært kostbart, og vi finner at det kun er Butikk A som vil øke sin omsetning i det ovennevnte tilfellet. Økningen kommer primært av salg stjålet fra Butikk B. Til tross for denne økningen, vil A, som de andre, redusere sin fortjeneste på søndag av å utvide sin tilgjengelighet. Våre funn tilsier at reduksjonen i fortjenesten er så stor at alle de tre butikkene på kort sikt vil gå fra lønnsom til ulønnsom drift på søndager. På tross av de ovennevnte funnene vil vår anbefaling til casebutikken, Butikk A, være at den bør velge full åpen butikk på søndag. Butikk A bør altså godta tap på kort sikt for slik å presse Butikk B ut av markedet og derav oppnå økt fortjeneste på lengre sikt. Vi fant at et marked med to aktører i stedet for tre er klart lønnsomt for begge gjenværende aktører, sammenliknet med scenariet der alle holder full butikk åpen. For alle aktører unntatt A vil det likevel lønne seg å jobbe mot en lovendring, da deres mest lønnsomme scenario er status quo.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleSpillet om søndagen : En casestudie av potensielle implikasjoner av en lovendring som tillater søndagsåpne butikkernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record