Show simple item record

dc.contributor.authorSchei, Iselin Norheim
dc.contributor.authorYndestad, Christer Rødsæther
dc.date.accessioned2015-02-11T08:21:22Z
dc.date.available2015-02-11T08:21:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275817
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker vi hvorvidt ulike kredittratinger har en innvirkning på aksjeavkastning. Vi bruker kredittratinger tildelt av kredittratingbyråene S&P og Moody’s og historiske aksjeavkastningstall. Analysen strekker seg over tidsrommet fra juni 1979 til august 2014 og er basert på et utvalg som består av 179 selskaper listet på MSCI World indeksen. Selskapene tilhører to av sektorene på denne indeksen; energisektoren og ITsektoren. Ved hjelp av fixed-effects regresjonsanalyser for paneldata finner vi at høyere kredittrating fører til lavere aksjeavkastning. Dersom man antar at kredittratinger måler kredittrisiko, er funnet konsistent med det grunnleggende prinsippet i finans om at investorer krever en risikopremie for å bære risiko. Resultatet finner vi for fem ulike investeringshorisonter; ett, tre, fem, syv og ti år. Kredittratingeffekten er stabil og signifikant når vi kontrollerer for andre selskapskarakteristika, inkludert systematisk risiko. Vi finner også at denne effekten er den samme for de to forskjellige sektorene vårt utvalg består av. I tillegg har vi også undersøkt ulike kredittratingers innvirkning på differanseavkastning, beregnet i forhold til de respektive sektorindeksene. Vi finner at selskaper med lavere kredittrating outperformer sektorindeksen i større grad enn selskaper med høyere kredittrating.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleUlike kredittratingers innvirkning på aksjeavkastning : En empirisk vurdering av to sektorer på MSCI World indeksennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record