Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStav, Petter
dc.contributor.authorVist, Jørgen Bellingmo
dc.date.accessioned2015-02-12T07:59:05Z
dc.date.available2015-02-12T07:59:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276122
dc.description.abstractFinanskrisen avdekket svakheter og mangler ved den gjeldende reguleringen av bankene. Ut av denne blottgjøringen har det kommet en rekke nye reguleringer og direktiver bankene må forholde seg til. De siste årene har bankene måtte bygge opp kapital for å ti lfredsstille nye og strengere kapitaldekningsregler, men utover dette pålegges bankene også å tilfredsstille kommende krav til likviditet og stabil finansiering samt at et nytt direktiv også kan forandre hvordan man ser på bankenes passiva som følge av pot ensielt reduserte implisitte myndighets garantier. Oppgaven søker å svare på hvordan Sparebanken Vest optimalt bør tilpasse seg fremover i lys av dette. Vi starter analysen med en gjennomgang av dagens situasjon i Sparebanken Vest (SPV) og hvordan de er sti lt for å møte de ulike kravene etter hvert som de bli r innført. Dette som et grunnlag for å analysere hvordan SPV optimalt bør tilpasse sin balansestruktur for å møte kravene til kapitaldekning og de nye kravene til likviditet og stabil finansiering samtid ig som de maksimerer egenkapitalrentabiliteten. Våre funn viser at Sparebanken Vest er godt stilt for å møte kapitaldekningskravene, men at de må gjøre betydelige tilpasninger for å møte de kommende kravene til likviditet og stabil finansiering. Vi finner at SPV optimalt bør tilpasse seg ved øke beholdningen av obligasjoner med lav risikovekting, herunder beholdningen av statsobligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett og obligasjoner fra kommuner og fylkeskommuner. SPV bør fortsette å øke balansen ved å fortsette å låne ut og øke innskudd i normal veksttakt. Utlånene bør i større grad enn tidligere finansieres ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett på bekostning av seniorobligasjoner og andelen fastrenteinnskudd av samlede innskudd bør økes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleOptimal tilpasning til nye bankreguleringer - En analyse av optimal balansestruktur i Sparebanken Vestnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel