Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHammersland, Susanne
dc.contributor.authorVesje, Mia Charlotte
dc.date.accessioned2015-02-12T08:13:00Z
dc.date.available2015-02-12T08:13:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276129
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan differensieringsgraden i tosidige TV - markeder påvirker likevekts løsningen. Vi undersøker hvordan denne sammenhengen påvirkes av at annonsørene kan reklamere på flere TV - kanaler og av at nye kanaler etablerer seg i markedet, i tillegg til å sammenligne likevektsløsningen med samfunnsoptimum . TV - kanaler er typisk avhengige av etterspørsel både fra seere og annonsører, og dette medfører at analysen blir mer kompleks enn i tradisjonelle ensidige markeder. For å besvare problemstillingen tar vi for oss to artikler av b lant andre Reisinger (2009, 2012 ). Vi bruker Hotelling - modellen for å modellere et duopol med priskonkurranse i annonsemark edet. Ved hjelp av Salop - modellen analyserer vi et marked med to eller flere kanaler, hvor det er priskonkurranse i seermarkedet og kvantumskonkurranse i annonsemarkedet. Vi viser blant annet at differensieringsgraden har betydning for kanalenes profitt, d en strategiske interaksjonen mellom kanalene og hvorvidt likevektsløsningen er samfunnsøkonom isk optimal. Vi viser også at noen av utfallene i det tosidige TV - markedet står i kontrast til det vi skulle forvente å finne i et ensidig marked. Deriblant at nye tableringer kan føre til at TV - kanalenes profitt øker, og at en økning i differensieringsgrad , når denne allerede er høy , kan føre til at kanalene oppnår lavere profitt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomi og administrasjonnb_NO
dc.subjectøkonomisk analysenb_NO
dc.titleEn teoretisk studie av TV-markedet : Hvordan differensieringsgrad påvirker konkurransen i TV-markedetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel