Show simple item record

dc.contributor.advisorLeite, Tore
dc.contributor.authorNilssen, Morten Særheim
dc.contributor.authorLilleberg, Severin
dc.date.accessioned2021-08-06T08:51:33Z
dc.date.available2021-08-06T08:51:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766732
dc.description.abstractDenne masterutredningen undersøker hvorvidt det finnes en indekseffekt ved ekskludering fra Oslo Børs Fondsindeks. Indekseffekten testes gjennom å se på unormal avkastning, samt unormale handelsvolum, ved bruk av en begivenhetsstudiemetodikk. Begivenhetsstudien analyserer markedets persepsjoner for ekskluderte selskap fra OSEFX-indeksen, dagen rebalanseringen blir annonsert (AD) og dagen den effektive rebalanseringen trer i kraft (ED). OSEFX-indeksen rebalanseres to ganger årlig og begivenhetsperioden strekker seg fra 2002 til 2020 med et datautvalg på 93 observasjoner. Denne studien finner en signifikant negativ unormal avkastning for ekskluderte selskap dagen før effektiv rebalansering (ED) på -2,209%, noe som er i tråd med studiens hypoteser. I tillegg indikerer resultatene en signifikant gjennomsnittlig unormal kumulativ avkastning for begivenhetsvinduet som strekker seg fra tre dager fra den effektive rebalanseringen til én dag i forkant, referert til som «Pre-ED». Resultatene er konsistente sammenlignet med den observerte og signifikante unormale likviditeten dagen før effektiv rebalansering. Våre resultater indikerer dermed at indekseffekten kun har effekt på kort sikt, og defineres som en konsekvens av markedsfriksjoner og kan forstås gjennom prispresshypotesen. Videre observeres det ikke noen signifikante funn for den gjennomsnittlige kumulative unormale avkastningen som strekker seg fra annonseringsdagen (AD) til to dager etter markedet absorberer informasjonen. Dette er ikke i tråd med studiens hypotese, hvor også resultatene for unormal likviditet ikke indikerer signifikante resultater for annonseringsperioden. I motsetning indikerer resultatene en signifikant gjennomsnittlig unormal kumulativ avkastning på -1,475% i perioden før ekskluderte selskap annonseres. Dette kan hypotetisk forklares gjennom spekulative posisjoner av aktive forvaltere med formål om å oppnå meravkastning før annonsering. Denne masterutredningen finner derfor at det eksisterer en indekseffekt for ekskluderte selskap fra OSEFX-indeksen, hvor effekten gir størst utslag rundt dato for effektiv rebalansering. Vi finner sterke bevis på at dette er tilfellet, hvor både den daglige unormale avkastningen, den unormale likviditeten, samt den gjennomsnittlige unormale kumulative avkastningen er konsistent rundt denne perioden med svært lave p-verdier. Hovedsakelig kan resultatet forklares gjennom prispresshypotesen, hvor indeksforvaltere ønsker å rebalansere sine indeksporteføljer i nærheten av den effektive rebalanseringsdatoen, for å redusere porteføljens aktive risiko. Dermed skaper dette store salgspress i markedet for ekskluderte selskap, og vi finner derfor ingen bevis for at indekseffekten skyldes fundamentale årsaker.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleIndekseffekten : en begivenhetsstudie av pris- og volumeffekter ved ekskludering av aksjer fra Oslo Børs fondsindeks (OSEFX)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record