Show simple item record

dc.contributor.advisorJohanson, Bjørn D.
dc.contributor.authorEikås, Nikolai Solheimslid
dc.contributor.authorLorentzen, Kristian Tvedt
dc.date.accessioned2021-08-06T10:51:23Z
dc.date.available2021-08-06T10:51:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766782
dc.description.abstractMakroøkonomi og regnskap er to disipliner innenfor det økonomiske fagfeltet som i det store og hele har utviklet seg hver for seg. Nå er en ny strøm forskning i ferd med å etablere en sterkere link mellom de to disiplinene, men det gjenstår enda å se studier fra Norge. Denne utredningen adresserer informasjonsgapet ved å undersøke hvorvidt aggregerte regnskapsmessige lønnsomhetsdrivere kan brukes til å predikere fremtidig makroøkonomisk vekst (BNP) i Norge. For å undersøke dette benytter vi kvartalsregnskaper fra norske børsnoterte virksomheter, hentet fra Compustat Global, og BNP-data hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Vi finner at DuPont lønnsomhetsdrivere ikke utviser en statistisk signifikant sammenheng med fremtidig BNP-vekst i Norge. Resultatene strider mot studier gjort på amerikanske data, som viser en betydelig og signifikant sammenheng. Dette avviket indikerer at det er mer utfordrende å modellere fremtidig makroøkonomisk vekst i Norge sammenlignet med USA, basert på regnskapsdata. Videre har vi utført en tilleggstest som viser at aggregert regnskapsmessig fortjeneste er en ledende indikator for BNP-vekst fire kvartaler frem i tid. Dette avviker fra studier på amerikanske data, som viser at regnskapsinformasjon er best egnet til å predikere BNP-vekst ett kvartal frem i tid. Denne utredningen belyser sammenhengen mellom finansregnskapet og makroøkonomien i Norge. Studien dokumenterer at finansregnskapet inneholder ledende informasjon om makroøkonomisk aktivitet. Den dokumenterer allikevel noen særnorske utfordringer ved å modellere denne sammenhengen. Dette gir opphav til en rekke nye spørsmål innenfor forskningen på sammenhengen mellom finansregnskapet og den overordnede økonomiske aktiviteten i Norge. Resultatene bør derfor være av interesse for akademikere og økonomer forøvrig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleRegnskapsanalyse i makroøkonomisk prognosearbeid : en empirisk studie av hvor godt aggregert finansiell informasjon egner seg til å forbedre makroøkonomiske prognoser av økonomisk vekst i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record